TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Tên viết tắt: VCBF

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.39364540

Fax: 024.39364542

Website: https://www.vcbf.com/

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VietcomBank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

logo Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Giới thiệu sơ lược

Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (FTI). Franklin Templeton Investments là tập đoàn đầu tư tài chính danh tiếng toàn cầu và là tổ chức tiên phong trong việc đầu tư vào các thị trường mới nổi cùng kết hợp với Vietcombank là tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

VCBF mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc đầu tư tại thị trường Việt Nam. Bộ phận Quản Lý Các Hình Thức Đầu Tư Thay Thế hiện nay đang huy động các quỹ. Bộ phận Quản Lý Tài Sản của VCBF hiện tại tập trung cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư theo yêu cầu cụ thể cho các tổ chức doanh nghiệp và các khách hàng có tài sản lớn. Bộ phận Quản Lý Tài Sản cũng đang quản lý hai Quỹ mở là Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF và Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank. Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ VCBF-TBF sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định, có chất lượng tín dụng tốt.
 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF

- Tên tiếng Anh: VCBF Tactical Balanced Fund

- Tên viết tắt: VCBF-TBF

- Ngày thành lập: 24/12/2013

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần

- Giá trị mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản  68,89% 13,44%  0,65%  17,02% 

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Loại chứng khoán Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
Trái phiếu MSN11718 5,82%
Cổ phiếu MWG 5,41%
Cổ phiếu VNM 4,99%
Cổ phiếu FPT 4,98%
Cổ phiếu MBB 4,94%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt đồng đầu tư (đồng) 221.157.647 1.524.561.418 4.011.734.054
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 3.798.506.762 -3.355.308.557 7.703.783.653
NAV đầu kỳ (đồng) 254.752.182.768 261.379.751.697 282.504.033.202
NAV cuối kỳ (đồng) 253.636.845.691 254.752.182.768  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 12.835.717,09 13.095.024,86  
NAV/CCQ (đồng) 19.760,23 19.454,11  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

- Khoản đầu tư tối thiểu lần đầu 5 triệu đồng, các lần tiếp theo theo hàng tháng 1 triệu đồng, thời gian tối thiểu 1 năm.

- Ngày thanh toán và thời điểm đóng sổ lệnh là ngày thứ mười hàng tháng.

- Giảm giá dịch SIP: Giảm 20% giá dịch vụ phát hành nếu tham gia SIP 12 tháng liên tục; trường hợp dưới 12 tháng, nhà đầu tư phải trả giá dịch vụ mua lại 1,4% /NAV và được hưởng khoản giảm trừ giá dịch vụ phát hành theo SIP.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF- BCF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank. Quỹ đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF

- Tên tiếng Anh: VCBF Blue Chip Fund

- Tên viết tắt: VCBF-BCF

- Ngày thành lập: 22/08/2014

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần

- Giá trị mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 98,90% 0% 0,81% 0,29%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MBB 7,68%
MWG 7,60%
FPT 6,98%
VNM 6,96%
PNJ 5,60%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) -533.737.103 3.010.687.345 3.560.711.606
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 9.116.666.250 -8.244.483.200 14.402.728.000
NAV đầu kỳ (đồng) 452.996.896.674 480.439.048.555 535.035.719.842
NAV cuối kỳ (đồng) 447.693.093.293 452.996.896.674  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 24.379.319,64 25.133.275,73  
NAV/CCQ (đồng) 18.363,64 18.023,79  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

- Khoản đầu tư tối thiểu lần đầu 5 triệu đồng, các lần tiếp theo theo hàng tháng 1 triệu đồng, thời gian tối thiểu 1 năm.

- Ngày thanh toán và thời điểm đóng sổ lệnh là ngày thứ mười hàng tháng.

- Giảm giá dịch SIP: Giảm 20% giá dịch vụ phát hành nếu tham gia SIP 12 tháng liên tục; trường hợp dưới 12 tháng, nhà đầu tư phải trả giá dịch vụ mua lại 1,4% /NAV và được hưởng khoản giảm trừ giá dịch vụ phát hành theo SIP.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF

- Tên Tiếng Anh: VCBF Fixed Income Fund

- Tên viết tắt: VCBF-FIF

- Thời gian nhận đăng ký mua IPO: 03/06 - 18/07/2019

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần

- Giá trị mua tối thiểu: Lần đầu 5 triệu, 1 triệu đồng cho các lần kế tiếp

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

- Khoản đầu tư tối thiểu lần đầu 5 triệu đồng, các lần tiếp theo theo hàng tháng 1 triệu đồng, thời gian tối thiểu 1 năm.

- Ngày thanh toán và thời điểm đóng sổ lệnh là ngày thứ mười hàng tháng.

- Giảm giá dịch SIP: Giảm 20% giá dịch vụ phát hành nếu tham gia SIP 12 tháng liên tục; trường hợp dưới 12 tháng, nhà đầu tư phải trả giá dịch vụ mua lại 1,4% /NAV và được hưởng khoản giảm trừ giá dịch vụ phát hành theo SIP.

Mở tài khoản