TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.

Tên viết tắt: IPAAM

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.39724568

Fax: 024.397246002

Website: https://ipaam.com.vn/

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

logo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.

Giới thiệu sơ lược

IPPAM là công ty Quản lý thành lập ngày 4/3/2008, là công ty con 100% sở hữu của CTCP Chứng khoán VNDirect từ tháng 1/2017. IPAAM quản lý tổng tài sản hơn 1.500 tỷ đồng cho Tập đoàn IPA, VNDirect và các đối tác lớn thông qua các hình thức đa dạng như quỹ mở, danh mục đầu tư, tài khoản ủy thác.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Chủ động VND

Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ IPPAM. Quỹ áp dụng phân tích cơ bản để chọn lựa cổ phiếu kết hợp với phân bổ tỷ trọng hợp lý các tài sản có thu nhập cố định để đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư. 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Chủ động VND

- Tên tiếng Anh: VND Active Fund

- Tên viết tắt: VNDAF

- Ngày thành lập: 12/01/2018

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Năm hàng tuần

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán hoặc chuyển đổi thiểu: 100 CCQ

 

 

Cập nhật Quý II/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 70,79% 0% 19,17% 10.04%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
TCB 8.01%
VIC 7,42%
VNM 6,37%
VHM 4,5%
SAB 4,21%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

- Tần suất tham gia: Hàng tháng

- Giá trị đầu tư: Tối thiểu 1 triệu đồng/tháng

- Ngày nhận tiền mua CCQ: Bất kỳ ngày nào trong tháng

- Giảm 50% phí mua nếu tham gia 12 tháng liên tục

- Giá dịch vụ mua lại khi chấm dứt SIP trước hạn: 1,3% được áp dụng với các trường hợp CCQ trong chương trình SIP được bán trong vòng dưới mười hai (12) tháng kể từ ngày bắt đầu chương trình SIP.

 

Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND

Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ IPPAM. Quỹ tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu, tiền gưi ngân hàng và giấy tờ có giá. Quỹ đem lại cơ hội tìm kiếm lợi nhuận an toàn, cao hơn tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn, mức lợi nhuận kỳ vọng khoảng 7%/năm.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND

- Tên tiếng Anh: VND Bond Fund

- Tên viết tắt: VNDBF

- Ngày thành lập: 05/07/2019

- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/07/2019

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: Không áp dụng

- Số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tài khoản: Không áp dụng

Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

- Tần suất tham gia: Hàng tháng

- Giá trị đầu tư: Tối thiểu 1 triệu đồng/tháng

- Ngày nhận tiền mua CCQ: Bất kỳ ngày nào trong tháng

- Giảm 50% phí mua nếu tham gia 12 tháng liên tục

- Giá dịch vụ mua lại khi chấm dứt SIP trước hạn: 1,3% được áp dụng với các trường hợp CCQ trong chương trình SIP được bán trong vòng dưới mười hai (12) tháng kể từ ngày bắt đầu chương trình SIP.

Phan Huy nh

Mở tài khoản