TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Tên viết tắt: BVF

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.39289589

Fax: 024.39289590

Website: https://www.baovietfund.com.vn/

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàng Kiếm, Hà Nội

logo Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Giới thiệu sơ lược

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) là đơn vị thành viên 100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt. Với nền tảng hơn 50 năm của một Tập đoàn Bảo hiểm lớn mạnh bậc nhất Việt Nam, kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực đầu tư, kết hợp cùng đội ngũ nhân sự thường xuyên được củng cố, được hoàn thiện, Baoviet Fund hiện đã khẳng định được vị thế là một trong những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt

- Tên tiếng Anh: Bao Viet Prospect Equity Open-Ended Fund

- Tên viết tắt: BVPF

- Ngày thành lập: 29/12/2016

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần

- Giá trị đăng ký giao dịch mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 5 CCQ

- Số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu còn lại trong tài khoản: 5 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 70,59% 0% 0,38% 21,09%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
PNJ 9,15%
MBB 8,65%
HVN 7,73%
ND2 5,37%
FPT 5,28%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP):

Thời gian đăng ký 1 năm 2 năm Trên 2 năm
Kỳ đóng tiền Tháng Tháng hoặc Quý Tháng hoặc Quý
Số tiền tối thiểu 100.000 đồng/tháng 100.000đồng/tháng hoặc 300.000 đồng/quý 100.000đồng/tháng hoặc 300.000 đồng/quý
Thời điểm nộp tiền định kỳ Ngày 15 hàng tháng Ngày 15 hàng tháng hoặc ngày 15 tháng 2,5,8,10 nếu đóng theo Quý Ngày 15 hàng tháng hoặc ngày 15 tháng 2,5,8,10 nếu đóng theo Quý
Phí mua (phí phát hành) Bằng 80% phí thông thường Bằng 70% phí thông thường Bằng 60% phí thông thường

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Quỹ căn cứ vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường cổ phiếu và lãi suất cố định, đặc biệt trong trung-dài hạn. Tỷ trọng danh mục đầu tư điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt cơ hội.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

- Tên tiếng Anh: Bao Viet Equity Dynamic Open-Ended Fund

- Tên viết tắt: BVFED

- Ngày thành lập: 20/05/2016

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Năm hàng tuần

- Số lượng đăng ký giao dịch bán tổi thiểu: 5 CCQ

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 99,71% 0% 0,03% 0,25%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VNM 7,90%
VIC 6,83%
TCB 6,52%
HPG 5,21%
MSN 5,19%

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt. Quỹ tập trung vào các loại tài sản có thu nhập cố định, khai thác các yếu tố mang tính dài hạn của nền kinh tế.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt

- Tên tiếng Anh: Bao Viet Bond Open-Ended Fund

- Tên viết tắt: BVBF

- Ngày thành lập: 20/05/2016

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần

 - Giá trị đăng ký giao dịch mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng đăng ký giao dịch bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 5 CCQ

- Số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu còn lại trong tài khoản: 5 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0% 53,01% 45,51% 1,48%

Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
TD1631461 36,47%
VIC11725 10,66%
TD1631464 5,88%

Tài sản khác

  Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng 42,96%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ (SIP):

Thời gian đăng ký 1 năm 2 năm Trên 2 năm
Kỳ đóng tiền Tháng Tháng hoặc Quý Tháng hoặc Quý
Số tiền tối thiểu 100.000 đồng/tháng 100.000đồng/tháng hoặc 300.000 đồng/quý 100.000đồng/tháng hoặc 300.000 đồng/quý
Thời điểm nộp tiền định kỳ Ngày 15 hàng tháng Ngày 15 hàng tháng hoặc ngày 15 tháng 2,5,8,10 nếu đóng theo Quý Ngày 15 hàng tháng hoặc ngày 15 tháng 2,5,8,10 nếu đóng theo Quý
Phí mua (phí phát hành) Bằng 80% phí thông thường Bằng 70% phí thông thường Bằng 60% phí thông thường

Nguyễn Văn Nhận

Mở tài khoản