TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam

Tên viết tắt: MAMV

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 028.54166777

Fax: 028.54160761

Website: http://manulifeam.com.vn/

Địa chỉ: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

logo Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam

Giới thiệu sơ lược

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (ManulifeAM Việt Nam) là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Manulife. Tổng tài sản Công ty đang quản lý tính đến hết năm 2017 tương đương 23.500 tỷ VND.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Manulife

Quỹ Đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Manulife. Quỹ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu niêm yết, tỷ lệ cổ phiếu chưa niêm yết không quá 10%. Quỹ phù hợp cho nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro cao và thời gian đầu tư trung-dài hạn.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Manulife

- Tên tiếng Anh: Manulife Equity Fund

- Tên viết tắt: MAFEQI

- Ngày thành lập: 20/10/2014

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 10 CCQ

- Số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tối thiểu: 10 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 97,07% 0% 1,72% 1,21%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VHM 9,02%
VIC 7,73%
PNJ 6,31%
MWG 5,91%
SAB 5,23%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) -281.244.837 543.847.020 -302.138.320
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 6.928.577.690 -2.852.044.410 14.687.548.440
NAV đầu kỳ (đồng) 180.136.458.945 183.257.761.028 168.797.354.774
NAV cuối kỳ (đồng) 181.363.617.429 180.136.458.945  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 14.845.180,37 15.290.536,00  
NAV/CCQ (đồng) 12.217 11.781  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ MAF-Invest:

- Kỳ giao dịch: Hàng tháng hoặc Quý

- Thời hạn thanh toán: trước 10h30 ngày 5 đầu tháng, hoặc ngày 5 đầu mỗi Quý

- Giá trị tối thiểu: 500.000 đồng với định kỳ hàng tháng hoặc 1,5 triệu động với hàng Quý

- Kỳ giao dịch đặc biệt (phân bổ CCQ mua MAF-Invest): Ngày giao dịch đầu tiên sau thời hạn thanh toán (tức là sau ngày 5 đầu tháng, hoặc ngày 5 đầu mỗi Quý)

Quỹ Đầu tư Cân bằng Manulife

Quỹ Đầu tư Cân bằng Manulife (MAFBAL) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Manulife. Quỹ tập trung phân bổ hợp lý danh mục bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu cũng như các loại tài sản có thu nhập cố định khác. 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cân bằng Manulife

- Tên tiếng Anh: Manulife Balanced Fund

- Tên viết tắt: MAFBAL

- Ngày thành lập: 22/11/2017

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Hai hàng tuần

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 200.000 đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 10 CCQ

- Số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tối thiểu: 10 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 46,30% 7,04% 44,65% 2,01%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VNVIC11725 7,04%
Cổ phiếu  
VCB 4,61%
MWG 4,36%
VRE 4,18%
PNJ 3,90%

Tài sản khác

  Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng 42,51%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) 249.961.476 434.806.517 2.106.876.000
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng)  1.416.940.050 -175.406.420 6.451.852.010
NAV đầu kỳ (đồng) 129.055.197.637 131.322.117.111 123.014.403.109
NAV cuối kỳ (đồng) 128.129.506.672 129.055.197.637  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 12.540.840,44 12.796.138,02  
NAV/CCQ (đồng) 10.217 10.085  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư định kỳ MAF-Invest:

- Kỳ giao dịch: Hàng tháng hoặc Quý

- Thời hạn thanh toán: trước 10h30 ngày 5 đầu tháng, hoặc ngày 5 đầu mỗi Quý

- Giá trị tối thiểu: 500.000 đồng với định kỳ hàng tháng hoặc 1,5 triệu động với hàng Quý

- Kỳ giao dịch đặc biệt (phân bổ CCQ mua MAF-Invest): Ngày giao dịch đầu tiên sau thời hạn thanh toán (tức là sau ngày 5 đầu tháng, hoặc ngày 5 đầu mỗi Quý)

 

Mở tài khoản