TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Tên viết tắt: SSIAM

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.39366321 hoặc 024.62888885

Fax: 024.39366337

Website: https://www.ssi.com.vn/

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

logo Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Giới thiệu sơ lược

SSIAM là công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của CTCP Chứng khoán SSI, cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng. Tầm nhìn SSIAM trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng. Tổng tài sản quản lý tính đến tháng 2/2019 hơn 5.700 tỷ đồng.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI-CA là quỹ mở thuộc Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 98% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, Quỹ cũng có thể đầu tư đến 20% vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường với thanh khoản thấp hơn.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI

- Tên tiếng Anh: SSI Sustainable Competitive Advantage Fund

- Tên viết tắt: SSI-CA

- Ngày thành lập: 26/9/2014

- Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Năm hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 2 triệu đồng

- Số lượng đăng ký bán hoặc chuyển đổi thiểu: 100 CCQ

- Số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tối thiểu: 100 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản 93,97% 0% 0,96% 5,07%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản
MWG 9,84%
MBB 8,63%
MPG 8,59%
FPT 5,95%
PHR 5,06%

 

Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng hoạt động đầu tư (đồng) -616.889.522 587.332.455 -601.249.689
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 9.533.341.150 2.193.319.800 20.388.339.500
NAV đầu kỳ (đồng) 339.856.959.513 342.855.227.137 429.736.794.707
NAV cuối kỳ (đồng) 333.568.670.349 339.856.959.513  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 18.256.564,86 19.098.146,89  
NAV/CCQ (đồng) 18.271,16 17.795,28  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư đinh kỳ (SIP):

- Thời gian tham gia tối thiểu 1 năm, thanh toán liên tục theo tháng hoặc quý

- Số tiền tổi thiểu: 1 triệu đồng theo tháng hoặc 3 triệu đồng theo quý

- Thời gian thanh toán: Mùng mười hàng tháng hoặc mùng mười tháng 1,4,7,10 hàng quý

- Miễn phí phí phát hành, trường hợp NĐT chấm dứt SIP trong vòng 1 năm kể từ ngày tham gia sẽ phải chịu thêm 0,75% giá trị CCQ bán/chuyển đổi của Quỹ bị bán/chuyển đổi ngoài Giá dịch vụ mua lại/Giá dịch vụ chuyển đổi thông thường.

 

 

Quỹ ETF SSIAM HNX50

Quỹ ETF SSIAM HNX50 thuộc Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là một trong những quỹ Hoán đổi danh mục (ETF) nội đang hoạt động tại trị trường Việt Nam. Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNX50 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNX50. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.

- Tên quỹ: Quỹ ETF SSIAM HNX50

- Tên viết tắt: SSIAM HNX50

- Ngày thành lập: 21/8/2017

- Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP BIDV – chi nhánh Hà Thành

- Thành viên lập quỹ: SSI, VCBS, BVSC, VNDS

- Ngày giao dịch: 

+ Giao dịch sơ cấp: Giao dịch hàng ngày; Lệnh hoán đổi mua/bán thấp nhất: 1 lô đơn vị quỹ (100.000 đơn vị quỹ), 

+ Giao dịch thứ cấp: Hàng ngày (Giao dịch trên sàn HOSE với mã FUESSV50)

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản 97,32% 0% 2,19% 0,49%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản
VIC 10,44%
VNM 9,17%
VHM 8,57%
TCB 5,37%
VRE 4,51%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) -42.740.263 62.643.562 -102.991.662
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 4.908.723.800 -2.300.563.050 9.318.939.100
NAV đầu kỳ (đồng) 169.679.676.923 153.129.016.696 115.890.856.890
NAV cuối kỳ (đồng) 174.545.660.460 169.679.676.923  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 13.600.000 13.600.000  
NAV/CCQ (đồng) 12.834,23 12.476,44  

Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

Quỹ Đầu tư trái phiếu SSI (SSI-BF) thuộc Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ sẽ là kỳ hạn tổng hợp phụ thuộc vào tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư dài hạn và nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư ngắn hạn và có thanh khoản tốt hơn

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI

- Tên tiếng Anh: SSI Bond Fund

- Tên viết tắt: SSI-BF

- Ngày thành lập: 30/8/2017

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

 

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ 11,56% 28,72% 43,98% 15,74%

Top Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản
NPM11805 10,82%
VHM11801 7,80%
VPL11811 6,39%
VHM11802 3,71%
Cổ phiếu  
PLX 2,48%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng hoạt động đầu tư (đồng) 300.053.857 306.909.184 2.185.218.332
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 564.270.000 -26.456.612 297.902.016
NAV đầu kỳ (đồng) 79.666.523.563 79.161.892.108 75.487.296.461
NAV cuối kỳ (đồng) 78.990.596.419 79.666.523.563  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 6.885.987,88 7.020.383,86  
NAV/CCQ (đồng) 11.471,20 11.347,88  
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư đinh kỳ (SIP):

- Thời gian tham gia tối thiểu 1 năm, thanh toán liên tục theo tháng hoặc quý

- Số tiền tổi thiểu: 1 triệu đồng theo tháng hoặc 3 triệu đồng theo quý

- Thời gian thanh toán: Mùng mười hàng tháng hoặc mùng mười tháng 1,4,7,10 hàng quý

- Miễn phí phí phát hành, trường hợp NĐT chấm dứt SIP trong vòng 1 năm kể từ ngày tham gia sẽ phải chịu thêm 0,75% giá trị CCQ bán/chuyển đổi của Quỹ bị bán/chuyển đổi ngoài Giá dịch vụ mua lại/Giá dịch vụ chuyển đổi thông thường.

 

 

Quỹ SSIAM SIF - VIETNAM ACTIVE VALUE PORTFOLIO

SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio là quỹ mở nước ngoài, thuộc loại hình Quỹ đầu tư đặc biệt (Special investment fund), đăng ký tại Luxembourg. Quỹ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Ngày thành lập: 18/12/2015

- Loại hình Quỹ: Quỹ đầu tư đặc biệt (Special Investment Fund) đăng ký tại Luxembourg

- Loại tiền cơ sở: USD

- Loại tiền đầu tư: USD, EUR, GBP (loại tiền trên báo cáo, không nhằm phòng ngừa rủi ro)

- Công ty Quản lý Quỹ: Andbank Asset Management Luxembourg

- Công ty Quản lý Danh mục đầu tư: SSIAM

- Công ty kiểm toán: Deloitte Luxembourg

- Ngân hàng lưu ký: KBL Luxembourg

- Đại lý chuyển nhượng: European Fund Administration S.A, Luxembourg

Loại chứng chỉ quỹ SEDOL ISIN Bloomberg

Loại A USD: Tích lũy lợi nhuận 

BYSZ4C4 

 

LU1323522752 ANVVIAU:LX

Loại A USD D: Phân phối lợi nhuận  

BYSZ4D5

LU132352313

ANVVAUD:LX

Loại B GBP: Tích lũy lợi nhuận 

BYSZ4F7 LU1323523560 ANVVIBG:LX

Loại B GBP D: Phân phối lợi nhuận  

BYSZ4G8 LU1323524022 ANVVBGD:LX

Loại C EUR: Tích lũy lợi nhuận  

BYSZ4H9 LU1323524535 ANVVICE:LX

Loại D USD: Tích lũy lợi nhuận

BYSZ4K2 LU1323525698 ANVVIDU:LX

Quỹ SSIAM UCITS - Vietnam Value Income and Growth Fund

Quỹ SSIAM UCITS - Vietnam Value Income and Growth Fund là quỹ UCITS đăng ký tại Luxembourg thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Andbank Asset Management Luxembourg với Công ty quản lý danh mục đầu tư là SSIAM.

  

 

- Ngày thành lập: 11/11/2016

- Loại hình Quỹ: Quỹ UCITS đăng ký tại Luxembourg

- Loại tiền cơ sở: USD

- Loại tiền đầu tư: USD, EUR, GBP (loại tiền trên báo cáo, không nhằm phòng ngừa rủi ro)

- Công ty Quản lý Quỹ: Andbank Asset Management Luxembourg

- Công ty Quản lý danh mục đầu tư: SSIAM

- Công ty kiểm toán: Deloitte

- Ngân hàng lưu ký: KBL European Private Bankers S.A.

- Đại lý chuyển nhượng: European Fund Administration S.A.

- Tư vấn pháp luật: Elvinger Hoss Prussen (Luxembourg)

Loại chứng chỉ quỹ SEDOL ISIN Bloomberg

Loại A USD: Tích lũy lợi nhuận 

 

BD9X754 LU1440146857 SSIAMAU:LX

Loại A USD D: Phân phối lợi nhuận

 

BD9X765

LU1440146931

SSIAMAD:LX

Loại B GBP: Tích lũy lợi nhuận

 

BD9X776 LU1440147079 SSIAMBG:LX

Loại B GBP D: Phân phối lợi nhuận 

 

BD9X787

LU1440147152

 

SSIAMBD:LX

Loại C EUR: Tích lũy lợi nhuận 

 

BD9X798 LU1440147236 SSIAMCE:LX

Quỹ Đầu tư Thành viên SSI

Quỹ Đầu tư Thành viên SSI (SSI-IMF) là một quỹ thành viên thuộc quản lý Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) hướng tới đầu tư vào các dự án bất động sản thị trường Mỹ.

- Ngày thành lập: Tháng 7/2010

- Tên tiếng Anh: SSI Investment Member Fund

- Loại hình Quỹ: SSI-IMF là quỹ thành viên. Thành viên của quỹ là các nhà đầu tư tổ chức trong nước

- Phạm vi đầu tư: Bất động sản tại Mỹ

- Quy mô quỹ:

+ 360 tỷ VNĐ tương đương 20 triệu USD (tại ngày đóng quỹ).

+ Tăng vốn lên 390 tỷ VND từ Tháng 5/2012

+ Giảm vốn xuống 343 tỷ VND từ Tháng 7/2018

 

 

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (trước kia là Daiwa SMBC Capital Co., Ltd). Quỹ có quy mô hơn 39 triệu USD hướng tới bảo toàn vốn, tạo thu nhập và tối đa hóa tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư vào các công ty tư nhân có giá trị cơ bản tốt, có trụ sở tại Việt Nam hoặc có hoạt động kinh doanh chính ở Việt Nam.

- Ngày thành lập: Tháng 7/2015

- Tên tiếng Anh: DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Investment Fund II

- Quy mô: 39,4 triệu USD (tại thời điểm đóng quỹ kết thúc huy động vốn)

- Thị trường đầu tư: Việt Nam

- Công ty Quản lý Quỹ: SSIAM đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (trước kia là Daiwa SMBC Capital Co., Ltd)

Mở tài khoản