TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(320)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia bui hoang phuc

bui hoang phuc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Lâm Đồng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: bảo lộc
Ngày mở tài khoản: 07/08/2018
Chat ngay
92 lượt xem
Chuyên gia Le thi ngoc huong

Le thi ngoc huong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Gia ray
Ngày mở tài khoản: 13/09/2018
Chat ngay
89 lượt xem
Chuyên gia Vũ Ngọc Tấn

Vũ Ngọc Tấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 07/10/2018
Chat ngay
90 lượt xem
Chuyên gia Văn Như Ý

Văn Như Ý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 18/10/2018
Chat ngay
87 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Viet Mạnh

Nguyen Viet Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 02/11/2018
Chat ngay
83 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Hậu

Nguyễn Minh Hậu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 06/11/2018
Chat ngay
107 lượt xem
Chuyên gia Hoàng trung thành

Hoàng trung thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Gia Lai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/11/2018
Chat ngay
90 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Thu Hương

Trương Thị Thu Hương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 28/11/2018
Chat ngay
103 lượt xem
Chuyên gia Hoang nu Quỳnh anh

Hoang nu Quỳnh anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Khu pho 2 phuong tan hiep
Ngày mở tài khoản: 30/11/2018
Chat ngay
78 lượt xem
Chuyên gia Thanh Đức

Thanh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/12/2018
Chat ngay
77 lượt xem
Chuyên gia Thúy Hồng

Thúy Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Nghệ An
Kinh nghiệm:
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 01/12/2018
Chat ngay
23 lượt xem
Chuyên gia nguyen thai an

nguyen thai an

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Long An
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tho co khi
Ngày mở tài khoản: 22/12/2018
Chat ngay
90 lượt xem
Chuyên gia Trần thị truyền

Trần thị truyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Đăk Lăk
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 09/01/2019
Chat ngay
80 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ HẢI HÂN

NGUYỄN THỊ HẢI HÂN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/02/2019
Chat ngay
75 lượt xem
Chuyên gia Trần Diễm Quỳnh

Trần Diễm Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/02/2019
Chat ngay
75 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Thanh Huyền

Bùi Thị Thanh Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/03/2019
Chat ngay
76 lượt xem
Chuyên gia Nguyen thi trang

Nguyen thi trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Giao dịch viên
Ngày mở tài khoản: 26/03/2019
Chat ngay
83 lượt xem
Chuyên gia Chiêm Võ Hùng Anh

Chiêm Võ Hùng Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: cộng tác viên
Ngày mở tài khoản: 30/03/2019
Chat ngay
86 lượt xem
Chuyên gia Lê thanh trúc

Lê thanh trúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nguyễn thái sơn f7 gò vấp
Ngày mở tài khoản: 10/04/2019
Chat ngay
29 lượt xem
Chuyên gia Lưu Thanh Hải

Lưu Thanh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng PGD
Ngày mở tài khoản: 02/05/2019
Chat ngay
24 lượt xem