TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(1962)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Loan Dang

Loan Dang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: teamlead
Ngày mở tài khoản: 29/05/2018
Chat ngay
53 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Nhân

Nguyễn Thành Nhân

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 06/12/2018
Chat ngay
138 lượt xem
Chuyên gia Thẩm Mộc Phong

Thẩm Mộc Phong

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 31/10/2016
Chat ngay
511 lượt xem
Chuyên gia Kim Ngọc Hạnh

Kim Ngọc Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 07/12/2015
Chat ngay
998 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Trung

Hoàng Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 29/06/2016
Chat ngay
400 lượt xem
Chuyên gia Đào Thị Bích Thủy

Đào Thị Bích Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ
Ngày mở tài khoản: 27/09/2019
Chat ngay
81 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 28/12/2015
Chat ngay
701 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Đức Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Quản Lý Đối Tác
Ngày mở tài khoản: 26/09/2015
Chat ngay
879 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Linh

Ngọc Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 24/11/2017
Chat ngay
228 lượt xem
Chuyên gia Lê Quốc Việt

Lê Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 02/02/2018
Chat ngay
64 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Dung

Nguyễn Thị Thu Dung

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 12/04/2016
Chat ngay
802 lượt xem
Chuyên gia Lương Minh Cường

Lương Minh Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/03/2016
Chat ngay
700 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Thanh Phương

Trần Thị Thanh Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 20/05/2016
Chat ngay
449 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Hà

Lê Xuân Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Chuyên viên tài chính .
Ngày mở tài khoản: 13/05/2019
Chat ngay
67 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: TMR
Ngày mở tài khoản: 24/08/2016
Chat ngay
272 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Bích Ngọc

Lê Thị Bích Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 05/06/2019
Chat ngay
69 lượt xem
Chuyên gia Phạm Trung Thành

Phạm Trung Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 26/04/2017
Chat ngay
187 lượt xem
Chuyên gia Lâm Ngọc Duyên

Lâm Ngọc Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 25/12/2015
Chat ngay
782 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm
Ngày mở tài khoản: 28/04/2017
Chat ngay
192 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/10/2015
Chat ngay
723 lượt xem