TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm Liberty

(24)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Huy Tú

Nguyễn Huy Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: 1
Ngày mở tài khoản: 07/10/2017
Chat ngay
917 lượt xem
Chuyên gia Ngô Hồng Phong

Ngô Hồng Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng phát triển kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 30/11/2016
Chat ngay
753 lượt xem
Chuyên gia Đào Thuỳ Liên

Đào Thuỳ Liên

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Đại diện kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/03/2015
Chat ngay
8664 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thanh Tùng

Đặng Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Đại diện kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 31/10/2016
Chat ngay
727 lượt xem
Chuyên gia Phan Trí Đạo

Phan Trí Đạo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Account Excutive
Ngày mở tài khoản: 02/09/2016
Chat ngay
635 lượt xem
Chuyên gia Đặng Văn Nhì

Đặng Văn Nhì

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1452 lượt xem
Chuyên gia Đinh Anh Tú

Đinh Anh Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1125 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Sales
Ngày mở tài khoản: 06/02/2015
Chat ngay
1633 lượt xem
Chuyên gia Hồ Thiệu Minh

Hồ Thiệu Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 17/06/2015
Chat ngay
1034 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phi Hoàng Oanh

Nguyễn Phi Hoàng Oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Phụ Trách Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 09/10/2015
Chat ngay
1166 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Nguyên

Lê Văn Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: SAM
Ngày mở tài khoản: 24/03/2016
Chat ngay
633 lượt xem
Chuyên gia Phan Trí Đạo

Phan Trí Đạo

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 09/04/2016
Chat ngay
829 lượt xem
Chuyên gia HỒ MẠNH HOÀNG HUY

HỒ MẠNH HOÀNG HUY

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: phòng Môi giới bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 17/05/2016
Chat ngay
652 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Thế Bảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 19/05/2016
Chat ngay
494 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Huỳnh Anh Thư

Nguyễn Huỳnh Anh Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 09/08/2016
Chat ngay
575 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hưng

Phạm Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 06/12/2016
Chat ngay
397 lượt xem
Chuyên gia Thái Bảo Hưng

Thái Bảo Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 29/12/2016
Chat ngay
303 lượt xem
Chuyên gia Hồ Hữu Tài

Hồ Hữu Tài

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Đại diện Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/11/2017
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Mailan

Mailan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe tại Cao Bằng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nv
Ngày mở tài khoản: 23/11/2017
Chat ngay
192 lượt xem
Chuyên gia KGK

KGK

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Professional
Ngày mở tài khoản: 02/05/2018
Chat ngay
194 lượt xem