TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn thẻ tín dụng (168)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Nâng cao
Tốt nhất
Chuyên gia Lã Hoàng Hải Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Lã Hoàng Hải

Chuyên viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/02/2018
Chat ngay
149 lượt xem
Chuyên gia Lê thị kim xuyến Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Lê thị kim xuyến

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/06/2017
Chat ngay
56 lượt xem
Chuyên gia Lê Vũ Tường Vy Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Lê Vũ Tường Vy

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team Leader
Ngày mở tài khoản: 15/02/2016
Chat ngay
122 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Vinh Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Nguyễn Thị Vinh

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 08/02/2018
Chat ngay
42 lượt xem
Chuyên gia Lâm Cẩm Thảo Shinhan Bank.

Lâm Cẩm Thảo

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 15/05/2018
Chat ngay
22 lượt xem