TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hồ sơ chuyên gia

Bằng cấp cao nhất: Đại học

Chuyên môn được đào tạo: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

Nghề nghiệp

Khởi nghiệp tư vấn bảo hiểm: 17/6/2017

Hiện đang công tác tại: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

Mã số tư vấn: AG 025687

Cấp bậc hiện tại: Chuyên viên tư vấn

Số hợp đồn hiện đang quản lý: 12

Chương trình đào tạo bảo hiểm đã hoàn thành:

  • Chương trình khởi nghiệp kinh doanh của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọGenerali Việt Nam
  • Chương trình đào tạo sản phẩm đầu tư liên kết (UL) của Generali Việt Nam

 

Sản phẩm đang tư vấn

Vita Bảo an toàn diện

Tuổi tham gia :18-60

Thời gian đóng phí ngắn: 12, 15 hoặc 20 năm. Hiệu lực hợp đồng dài đến năm 99 tuổi

Phí tối thiểu 8tr đồng/ năm, định kỳ đóng phí: năm, nửa hoặc quý

Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu đồng

Quyền lợi:

-Tiền mặt định kỳ từ năm thứ 5, mỗi 5 năm một lần, 5% số tiền bảo hiểm

-Bảo vệ 99 bệnh hiểm nghèo (Sau 90 ngày hiệu lực hợp đồng và trước tuổi 75)

Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: lần 1 chi trả 25% số tiền bảo hiểm

                                                            lần 2 chi trả 25% số tiền bảo hiểm

Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: lần 1 chi trả 100% số tiền bảo hiểm và miễn đóng phí

                                                            lần 2: chi trả 100% số tiền bảo hiểm

Mắc biến chứng tiểu đường: 25% số tiền bảo hiểm

-Quyền lợi tử vong: 200% số tiền bảo hiểm + khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng- quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau đã thanh toán

-Quyền lợi đặc biệt ở tuổi 75: 200% số tiền bảo hiểm + khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng- quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau đã thanh toán

-Quyền lợi ung thư dành cho trẻ em dưới 17 tuổi 50 triệu đồng

-Quyền lợi di sản thừa kế: tử vong sau năm 75 đến năm 99 tuổi: 100% số tiền hợp đồng

Gia tăng quyền lợi với các sản phẩm bổ trợ

 

Bảo nhi toàn diện

Đối tượng bảo hiểm: mẹ từ 18 - 45 tuổi đang mang thai từ 18 - 36 tuần tuổi

                                  Con từ 01 ngày tuổi đến 17 tuổi

Thời hạn hợp đồng đến năm 85 tuổi

Thời hạn đóng phí 8, 12 hoặc 15 năm

Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu đồng

Phí bảo hiểm tối thiểu: 7 tr đồng/ năm

Định kỳ đóng phí: năm. nửa năm hoặc quý

Quyền lợi

Cho mẹ: Biến chứng thai sản 10% số tiền bảo hiểm

               Tử vong 100% số tiền bảo hiểm

Cho con:

Tiền mặt định từ mỗi 03 năm, bắt đầu từ năm thứ 04: 15 năm đầu 4% số tiền bảo hiểm, 

                                                                                            từ năm thứ 16: 6% số tiền bảo hiểm

Quyền lợi đặc biệt do duy trì hợp đồng

Quyền lợi điều trị nội trú (Tối đa 1000 ngày nằm viện đến năm 26 tuổi)

         + Trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,2% số tiền bảo hiểm

         + Chăm sóc đặc biệt mỗi ngày 0,4 % số tiền bảo hiểm

  Quyền lợi kết thúc hợp đồng:

          100% số tiền bảo hiểm + Khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng + Tiền mặt định kỳ (Nếu tích lũy) 

Quyền lợi kết thúc hợp đồng:

            100% số tiền bảo hiểm + Khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng + Tiền mặt định kỳ (Nếu tích lũy)

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo (đến năm 26 tuổi):

           100% số tiền bảo hiểm + Khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng + Tiền mặt định kỳ (Nếu tích lũy)

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn(đến năm 75 tuổi):

           100% số tiiền bảo hiểm + Khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng + Tiền mặt định kỳ (Nếu tích lũy)

Quyền lợi tử vong (đến năm 85 tuổi)

           100% số tiiền bảo hiểm + Khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng + Tiền mặt định kỳ (Nếu tích lũy)         

Gia tăng quyền lợi với các sản phẩm bổ trợ

Thông tin chuyên gia

Công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Chi nhánh: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Ngày đăng ký: 17/07/2017

Nhận xét của khách hàng


Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi Nhận Xét
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất