TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hồ sơ chuyên gia

Đã có kinh nghiệm làm việc 6 năm cùng công ty BHNT Prudential Việt Nam ở các vị trí: Tư vấn tài chính, Trưởng nhóm kinh doanh (UM) và Chuyên viên huấn luyện cấp cao.

Với mong muốn khẳng định khả năng bản thân cũng như đem lại những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng khi tham gia BHNT cũng như mở rộng cơ hội việc làm cho tất cả các anh chị TVTC. Vị trí hiện nay, đang là Giám đốc VPTĐL BHNT Hanwha Life Việt Nam tại Mộc Châu đại diện (Công ty TNHH Một Thành Viên Thế Hoài Mộc Châu, Mã số thuế: 5500521169).

Địa chỉ VP: Số nhà 49 - Tiểu Khu 8 - TT Mộc Châu - huyện Mộc Châu - Sơn La

Sản phẩm đang tư vấn

1. AN KHANG TÀI LỘC
An khang Hưng thịnh, Tài lộc Chu toàn

AN KHANG TÀI LỘC - NHỮNG TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
A/ TÍCH LŨY ĐỀU ĐẶN, VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI


An Khang Tài Lộc được ví như một tài khoản ngân hàng. Bằng cách tích lũy đều đặn, giá trị tài khoản của bạn sẽ tăng trưởng mỗi ngày.
Bạn có thể chủ động rút ngắn thời gian tích luỹ bằng cách gia tăng các tài khoản tiết kiệm tuỳ theo năng lực tài chính. Với tài khoản tiết kiệm này bạn sẽ tạo dựng một tương lai vững chắc an tâm vui sống. 

 

1. Quyền lợi duy trì hợp đồng
Hanwha Life Việt Nam tri ân khách hàng một khoản tiền thưởng duy trì hợp đồng sau Ngày kỷ niệm năm hợp đồng lần thứ ba và mỗi 3 năm khi khách hàng đóng phí đầy đủ và liên tục.

2. Quyền hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn
Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ Giá trị tài khoản hợp đồng.

Hanwha Life Việt Nam cam kết lãi suất tối thiểu 6%/năm cho Năm hợp đồng đầu tiên và 5,5%/năm cho Năm hợp đồng thứ hai và điều chỉnh trong các năm tiếp theo. Với Giá trị tài khoản hợp đồng tăng lũy kế từng ngày, khách hàng sẽ luôn yên tâm cho khoản đầu tư và tiết kiệm của mình.

3. Quyền lợi khi đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm
Vào ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm, nếu chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Tử vong, Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh nặng giai đoạn cuối, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả toàn bộ 100% Giá trị tài khoản hợp đồng. 

B/ BẢO VỆ CHU TOÀN, AN TÂM TOÀN DIỆN 

1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng tùy theo giá trị nào lớn hơn khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

2. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn

Trong cuộc sống đôi khi điều không may xảy ra bất ngờ mà bản thân chúng ta và gia đình không lường trước được. Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% (*) Số tiền bảo hiểm, nhằm chia sẻ một phần mất mát cho gia đình khi Người được bảo hiểm không may tử vong do Tai nạn.

(*) Xem thêm thông tin chi tiết tại Quy tắc và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm


3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh nặng giai đoạn cuối

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bệnh nặng giai đoạn cuối tương ứng với 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng, tùy theo giá trị nào lớn hơn, khi Người được bảo hiểm chẳng may mắc Bệnh nặng giai đoạn cuối. Khoản tiền này sẽ giúp Người được bảo hiểm và người thân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.

4. Quyền lợi đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng lần thứ 3, khách hàng có thể yêu cầu gia tăng Số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 200% (*) Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần trải qua thẩm định nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao quyền lợi bảo vệ tài chính.

(*) Xem thêm thông tin chi tiết tại Quy tắc và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm


5. Quyền gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung

Ngoài ra, để gia tăng thêm tính bảo vệ với các rủi ro khác, khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung như Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người phụ thuộc, Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm miễn đóng phí bảo hiểm, Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn, Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật mở rộng, và Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. 

MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

• Chi phí bảo hiểm rủi ro:
Được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng vào ngày kỷ niệm hàng tháng. 

• Chi phí ban đầu:
Là chi phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng. 

Lựa chọn 1:

 Năm đóng phí  1  2  3  4  5  6+
 Phí bảo hiểm cơ bản  65%  25%  15%  10%  5%  2.5%
 Phí bảo hiểm đóng thêm  10%  7.5%  5%  5%  5%  2.5%

Lựa chọn 2:

Năm đóng phí  1  2  3  4  5 6+
Phí bảo hiểm cơ bản  60%  20%  10%  5%  5%  2.5%
Phí bảo hiểm đóng thêm  10%  7.5%  5%  5%  5%  2.5%

Lựa chọn 3:

Năm đóng phí  1  2  3  4  5  6+
Phí bảo hiểm cơ bản  55%  15%  5%  5%  5%  2.5%
Phí bảo hiểm đóng thêm  10%  7.5%  5%  5%  5%  2.5%

• Chi phí quản lý hợp đồng:

25.000 đồng/tháng, là chi phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc duy trì, quản lý Hợp đồng bảo hiểm.
Hàng năm, Chi phí quản lý hợp đồng có thể sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát nhưng sẽ không vượt quá 2,5 (hai phẩy năm) lần Chi phí quản lý hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

• Chi phí quản lý quỹ:
Tối đa 2%/năm, là chi phí dùng để chi trả cho việc quản lý quỹ và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất cho khách hàng.

• Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng:
Giá trị nào lớn hơn của 100.000 đồng và 2% khoản tiền rút.

• Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn:
Là chi phí khách hàng phải chịu khi hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm trước ngày đáo hạn, được tính bằng % (phần trăm) của Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên theo bảng sau: 

 

 Năm hợp đồng  1-5  6  7  8  9  10+
 % Phí bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng thứ nhất  100%  80%  60%  40%  20%  0%


• Chính sách đầu tư:
Hanwha Life Việt Nam cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng.

Người giúp bạn chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo an tâm vui sống trong những chặng đường đời kế tiếp không ai khác chính là bạn! 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM 

Tuổi tham gia bảo hiểm: 0 - 60 tuổi.
Tuổi đáo hạn: Tối đa 100 tuổi.
Thời hạn hợp đồng bảo hiểm = Thời hạn đóng phí bảo hiểm.

• Lựa chọn 1: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 100 tuổi – tuổi tham gia bảo hiểm
• Lựa chọn 2: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20 năm
• Lựa chọn 3: Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn đóng phí bảo hiểm: 15 năm 

C. Ví dụ minh họa quyền lợi bảo hiểm

 Anh Nguyễn Văn A, 35 tuổi, anh tham gia sản phẩm  bảo hiểm với sản phẩm An Khang Tài Lộc cho vợ là chị Nguyễn Thị B, 32 tuổi, số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh cũng tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư nhằm tăng cường sự bảo vệ cho bản thân.

Đồng thời, anh tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo vệ Ung thư cho vợ:  Bảo hiểm bảo vệ Ung thư, Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư, Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao, Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư với số tiền tối đa 3 triệu đồng/ngày.

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm An Khang Tài Lộc đính kèm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo vệ Ung thư: 12.785.000 đồng

Quyền lợi bảo vệ                                                                                                                         Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM

SỰ KIỆN BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm (vợ)

An Khang Tài lộc

 • Tử vong; hoặc
 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi; hoặc
 • Bệnh nặng giai đoạn cuối.
 • Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 triệu đồng hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng tại từng thời điểm
 •  Tử vong do tai nạn
 • Giá trị lớn hơn giữa 200%(*) Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng tại từng thời điểm

BHBS Bảo hiểm bảo vệ Ung thư

 • Ung thư giai đoạn sớm; hoặc
 •  500.000.000
 •  Ung thư nghiêm trọng (trong vòng 1 năm); hoặc
 •  500.000.000
 •  Ung thư nghiêm trọng (sau 1 năm)
 • 1.000.000.000

BHBS Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư

 

 • Điều trị Ung thư giai đoạn sớm và Ung thư nghiêm trọng bằng phương pháp Phẫu thuật, Xạ trị hoặc Hóa trị
 •  200.000.000

BHBS Bảo hiểm hỗ trợ chi phí Nằm viện do Ung thư

 • Nằm viện do Ung thư giai đoạn sớm và/hoặc Ung thư nghiêm trọng
 • 1.095.000.000/Người được bảo hiểm
 • 3.000.000/ Ngày nằm viện

BHBS Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao

 • Ung thư giai đoạn sớm tối đa lên đến; hoặc
 •  300.000.000
 •  Ung thư nghiêm trọng tối đa lên đến
 •  300.000.000

Dành cho Bên mua bảo hiểm ( chồng)

BHBS Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư

 • Ung thư nghiêm trọng

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho đến ngày đáo hạn của Sản phẩm bổ sung này.

 •  Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản cho sản phẩm An Khang Tài Lộc
 •  Miễn đóng phí cho toàn bộ sản phẩm bổ sung ( ngoại trừ các sản phẩm bổ sung đính kèm cho Bên mua bảo hiểm)

 (*) Xem thêm thông tin chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm

Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến:                                                1.500.000.000 đồng

Tổng quyền lợi thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư lên đến:    200.000.000 đồng

Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư lên đến:                  1.095.000.000 đồng

Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị do Ung thư nâng cao lên đến:         300.000.000 đồng


Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư lên đến:                                     3.095.000.000 đồng

Quyền lợi tiết kiệm

Quyền lợi đáo hạn của Hợp đồng bảo hiểm (lãi suất ước tính ở mức 8%): 307.363.000 đồng

D. Một số quy định khi tham gia bảo hiểm

 Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 0 đến 59 tuổi

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa là 65 tuổi

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: Từ 06 đến 65 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm: bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

 

Lãi suất công bố Quỹ Liên Kết Chung

Ngày đăng: 2016-09-30

Để phù hợp với tình hình chung về lãi suất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất công bố Quỹ liên kết chung như sau:

 Lãi suất công bố Quỹ liên kết chung

 Đơn vị %/năm

 Từ ngày

 Đến ngày

 Lãi suất

01/12/2009

 09/03/2014

 8%

10/03/2014

 15/03/2015

 9%

16/03/2015

 31/07/2015

 8%

01/08/2015

29/02/2016

7.5%

01/03/2016

30/09/2016

8%

01/10/2016

Thời điểm hiện tại

7.5%

Ghi chú:Lãi suất công bố Quỹ Liên Kết Chung nêu trên áp dụng cho tất cả các sản phẩm Liên Kết Chung của Hanwha Life Việt Nam (An Khang Tài Lộc, An Khang Đắc Lộc Trọn Đời, An Khang Linh Hoạt Trọn Đời)

2. HANWHA LIFE- TÍCH LŨY LINH HOẠT

An tâm hoạch định, tích lũy bền lâu

Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay, việc lựa chọn và quyết định một kế hoạch tiết kiệm lâu dài nhằm đảm bảo có một nguồn tài chính vững chắc luôn là sự ưu tiên hàng đầu của không ít khách hàng.  Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người sẽ lập cho mình một kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo rằng mình sẽ được bảo vệ những rủi ro không may có thể xảy ra.

Hãy an tâm vui sống cùng với sản phẩm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt cùng với sự cam kết đảm bảo tài chính và đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

I. HANWHA LIFE- TÍCH LŨY LINH HOẠT- NHỮNG QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

A. TÍCH LŨY DÀI LÂU, CHU TOÀN CUỘC SỐNG

1. Quyền lợi tiền mặt định kỳ:

Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự an tâm khi có nhu cầu ngắn hạn về mặt tài chính, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi tiền mặt định kỳ (trả trực tiếp vào Giá trị hợp đồng) theo định kỳ và theo tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm quy năm tại thời điểm chi trả, theo quy định bảng dưới đây:

Thời hạn
Hợp đồng
bảo hiểm

Quyền lợi tiền mặt định kỳ
(% Phí bảo hiểm quy năm tại thời điểm chi trả)

Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 5 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 10 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 15 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 20

Tổng cộng

10 năm 10% 40%     50%
15 năm 10% 40% 70%   120%
20 năm 10% 40% 70% 100% 220%

2. Quyền lợi hưởng Lãi suất công bố hấp dẫn

Lãi suất công bố luôn theo sát với thị trường đầu tư tài chính của Việt Nam và được cam kết không thấp hơn Lãi suất đảm bảo. Lãi suất được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Hanwha Life Việt Nam và/ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Quyền lợi hưởng Lãi suất đảm bảo

Cùng với kênh đầu tư hiệu quả từ phía Hanwha Life Việt Nam, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi biết rằng khoản đầu tư của mình được hưởng lãi suất ổn định và đảm bảo là 5%/ năm trong suốt thời hạn hợp đồng của Hợp đồng bảo hiểm.

Lãi suất đảm bảo này là một kế hoạch tiết kiệm hấp dẫn và theo sát lãi suất của thị trường tài chính Việt Nam (trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng)

4. Quyền lợi đảm bảo Giá trị Hợp đồng

Giá trị hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố tại từng thời điểm. Tiền lãi sẽ được tính bằng phương pháp lãi suất kép và được cộng dồn vào Giá trị hợp đồng.

5. Quyền lợi tiền mặt bổ sung.

Quyền lợi tiền mặt bổ sung là khoản lãi mà khách hàng có thể nhận được từ kết quả kinh doanh của Hanwha Life Việt Nam, được trả trực tiếp vào Giá trị hợp đồng. Quyền lợi tiền mặt bổ sung có thể được công bố một lần hoặc nhiều lần trong suốt Thời hạn hợp đồng và sẽ được thông báo trong các bảng thông tin hợp đồng thường niên gửi đến khách hàng.

6. Quyền lợi đáo hạn:

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Gía trị hợp đồng bảo hiểm khi đáo hạn. Đây là khoản tích lũy đã tạo dựng cùng Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt trong suốt thời hạn hợp đồng cho mục đích dài hạn của khách hàng.

B. VƯỢT QUA THỬ THÁCH,  CHUNG SỨC SẺ CHIA

1. Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm mắc bệnh nặng giai đoạn cuối:

Trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải bệnh nặng giai đoạn cuối trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng nhằm giúp khách hàng vượt qua gánh nặng về tài chính.

2. Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (trước khi tròn 65 tuổi)trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn thử thách.

3. Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong:

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng với mục tiêu hỗ trợ một phần gánh nặng tài chính cho những người thân yêu.

II. VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Anh Nguyễn Văn A, 32 tuổi, tham gia sản phẩm bảo hiểm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt với số tiền bảo hiểm 300 triệu đồng, anh A chọn thời hạn đóng phí 15 năm, thời hạn Hợp đồng bảo hiểm 20 năm. Đồng thời anh mua sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo nâng cao 300 triệu đồng và sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao 300 triệu đồng.

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt: đồng

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo nâng cao: 957.000 đồng

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao: 483.000 đồng

QUYỀN LỢI TÍCH LUỸ ĐVT: Đồng Việt Nam
Tổng Quyền lợi tiền mặt định kỳ tích lũy (lãi suất ước tính ở mức 8%): 56.324.000
Quyền lợi đáo hạn hợp đồng (lãi suất ước tính ở mức 8%) (a): 646.785.000
Quyền lợi tiền mặt bổ sung ước tính (b) 18.840.000
Tổng quyền lợi nhận được khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn ước tính (c = a + b) 665.625.000

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

ĐVT: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI
Dành cho Người được bảo hiểm
Hanwha Life – Tích Lũy Linh Hoạt

Tử vong; hoặc
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi

Mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối

Giá trị lớn hơn giữa:300.000.000; hoặc Giá trị hợp đồng

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo nâng cao Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn (từ đủ 18 tuổi trở lên) 60.000.000
Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung, vú hoặc ruột (từ đủ 18 tuổi trở lên) 60.000.000
Mắc phải bệnh hiểm nghèo 300.000.000
Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao Tử vong do tai nạn máy bay 900.000.000
Tử vong do tai nạn:
-Trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ; hoặc 
- Trong thang máy công cộng;hoặc
-  Hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng (*)
600.000.000
Tử vong do tai nạn 300.000.000
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn 300.000.000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn % của 300.000.000 tùy theo tỷ lệ thương tật

(*) Theo Điều 5.1.b trong Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao”

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM

 • Độ tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm:                        Từ 18 tuổi
 • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm:         Từ  0 đến 60 tuổi
 • Độ tuổi bảo vệ tối đa của Người được bảo hiểm:                  80 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm:                                   10/15/20 năm
 • Thời hạn đóng phí bảo hiểm:

            Lựa chọn 1: 10 năm với Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 10 năm
            Lựa chọn 2: 10/15 năm với Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 15 năm
            Lựa chọn 3: 10/15/20 năm với Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 20 năm.

IV. LÃI SUẤT CÔNG BỐ CỦA SẢN PHẨM HANWHA LIFE - TÍCH LŨY LINH HOẠT:

Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất công bố của sản phẩm Hanwha Life- Tích Lũy Linh Hoạt như sau:

 Lãi suất công bố Hanwha Life- Tích Lũy Linh Hoạt Đơn vị %/năm
Từ ngày Đến ngày Lãi suất
15/12/2015 30/09/2016 7.5%
01/10/2016 Thời điểm hiện tại 7%

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Tư Vấn Tài Chính chuyên nghiệp của Hanwha Life Việt Nam để được tư vấn đầy đủ trước khi tham gia.

Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

HANWHA LIFE- TÍCH LŨY LINH HOẠT
An tâm hoạch định, tích lũy bền lâu

Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay, việc lựa chọn và quyết định một kế hoạch tiết kiệm lâu dài nhằm đảm bảo có một nguồn tài chính vững chắc luôn là sự ưu tiên hàng đầu của không ít khách hàng.  Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người sẽ lập cho mình một kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo rằng mình sẽ được bảo vệ những rủi ro không may có thể xảy ra.

Hãy an tâm vui sống cùng với sản phẩm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt cùng với sự cam kết đảm bảo tài chính và đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

I. HANWHA LIFE- TÍCH LŨY LINH HOẠT- NHỮNG QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

A. TÍCH LŨY DÀI LÂU, CHU TOÀN CUỘC SỐNG

1. Quyền lợi tiền mặt định kỳ:

Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự an tâm khi có nhu cầu ngắn hạn về mặt tài chính, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi tiền mặt định kỳ (trả trực tiếp vào Giá trị hợp đồng) theo định kỳ và theo tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm quy năm tại thời điểm chi trả, theo quy định bảng dưới đây:

Thời hạn
Hợp đồng
bảo hiểm

Quyền lợi tiền mặt định kỳ
(% Phí bảo hiểm quy năm tại thời điểm chi trả)

Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 5 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 10 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 15 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm thứ 20

Tổng cộng

10 năm 10% 40%     50%
15 năm 10% 40% 70%   120%
20 năm 10% 40% 70% 100% 220%

2. Quyền lợi hưởng Lãi suất công bố hấp dẫn

Lãi suất công bố luôn theo sát với thị trường đầu tư tài chính của Việt Nam và được cam kết không thấp hơn Lãi suất đảm bảo. Lãi suất được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Hanwha Life Việt Nam và/ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3. Quyền lợi hưởng Lãi suất đảm bảo

Cùng với kênh đầu tư hiệu quả từ phía Hanwha Life Việt Nam, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi biết rằng khoản đầu tư của mình được hưởng lãi suất ổn định và đảm bảo là 5%/ năm trong suốt thời hạn hợp đồng của Hợp đồng bảo hiểm.

Lãi suất đảm bảo này là một kế hoạch tiết kiệm hấp dẫn và theo sát lãi suất của thị trường tài chính Việt Nam (trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng)

4. Quyền lợi đảm bảo Giá trị Hợp đồng

Giá trị hợp đồng sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố tại từng thời điểm. Tiền lãi sẽ được tính bằng phương pháp lãi suất kép và được cộng dồn vào Giá trị hợp đồng.

5. Quyền lợi tiền mặt bổ sung.

Quyền lợi tiền mặt bổ sung là khoản lãi mà khách hàng có thể nhận được từ kết quả kinh doanh của Hanwha Life Việt Nam, được trả trực tiếp vào Giá trị hợp đồng. Quyền lợi tiền mặt bổ sung có thể được công bố một lần hoặc nhiều lần trong suốt Thời hạn hợp đồng và sẽ được thông báo trong các bảng thông tin hợp đồng thường niên gửi đến khách hàng.

6. Quyền lợi đáo hạn:

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Gía trị hợp đồng bảo hiểm khi đáo hạn. Đây là khoản tích lũy đã tạo dựng cùng Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt trong suốt thời hạn hợp đồng cho mục đích dài hạn của khách hàng.

B. VƯỢT QUA THỬ THÁCH,  CHUNG SỨC SẺ CHIA

1. Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm mắc bệnh nặng giai đoạn cuối:

Trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải bệnh nặng giai đoạn cuối trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng nhằm giúp khách hàng vượt qua gánh nặng về tài chính.

2. Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (trước khi tròn 65 tuổi)trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn thử thách.

3. Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong:

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị hợp đồng với mục tiêu hỗ trợ một phần gánh nặng tài chính cho những người thân yêu.

II. VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Anh Nguyễn Văn A, 32 tuổi, tham gia sản phẩm bảo hiểm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt với số tiền bảo hiểm 300 triệu đồng, anh A chọn thời hạn đóng phí 15 năm, thời hạn Hợp đồng bảo hiểm 20 năm. Đồng thời anh mua sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo nâng cao 300 triệu đồng và sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao 300 triệu đồng.

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm Hanwha Life - Tích lũy linh hoạt: đồng

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo nâng cao: 957.000 đồng

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao: 483.000 đồng

QUYỀN LỢI TÍCH LUỸ ĐVT: Đồng Việt Nam
Tổng Quyền lợi tiền mặt định kỳ tích lũy (lãi suất ước tính ở mức 8%): 56.324.000
Quyền lợi đáo hạn hợp đồng (lãi suất ước tính ở mức 8%) (a): 646.785.000
Quyền lợi tiền mặt bổ sung ước tính (b) 18.840.000
Tổng quyền lợi nhận được khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn ước tính (c = a + b) 665.625.000

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

ĐVT: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI
Dành cho Người được bảo hiểm
Hanwha Life – Tích Lũy Linh Hoạt

Tử vong; hoặc
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi

Mắc phải Bệnh nặng giai đoạn cuối

Giá trị lớn hơn giữa:300.000.000; hoặc Giá trị hợp đồng

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo nâng cao Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn (từ đủ 18 tuổi trở lên) 60.000.000
Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung, vú hoặc ruột (từ đủ 18 tuổi trở lên) 60.000.000
Mắc phải bệnh hiểm nghèo 300.000.000
Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao Tử vong do tai nạn máy bay 900.000.000
Tử vong do tai nạn:
-Trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ; hoặc 
- Trong thang máy công cộng;hoặc
-  Hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng (*)
600.000.000
Tử vong do tai nạn 300.000.000
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn 300.000.000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn % của 300.000.000 tùy theo tỷ lệ thương tật

(*) Theo Điều 5.1.b trong Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm rủi ro do tai nạn nâng cao”

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM

 • Độ tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm:                        Từ 18 tuổi
 • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm:         Từ  0 đến 60 tuổi
 • Độ tuổi bảo vệ tối đa của Người được bảo hiểm:                  80 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm:                                   10/15/20 năm
 • Thời hạn đóng phí bảo hiểm:

            Lựa chọn 1: 10 năm với Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 10 năm
            Lựa chọn 2: 10/15 năm với Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 15 năm
            Lựa chọn 3: 10/15/20 năm với Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 20 năm.

IV. LÃI SUẤT CÔNG BỐ CỦA SẢN PHẨM HANWHA LIFE - TÍCH LŨY LINH HOẠT:

Hanwha Life Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất công bố của sản phẩm Hanwha Life- Tích Lũy Linh Hoạt như sau:

 Lãi suất công bố Hanwha Life- Tích Lũy Linh Hoạt Đơn vị %/năm
Từ ngày Đến ngày Lãi suất
15/12/2015 30/09/2016 7.5%
01/10/2016 Thời điểm hiện tại 7%

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Tư Vấn Tài Chính chuyên nghiệp của Hanwha Life Việt Nam để được tư vấn đầy đủ trước khi tham gia.

Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Thông tin chuyên gia

Công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
Chi nhánh: HÀ NỘI 
Ngày đăng ký: 21/05/2016

Nhận xét của khách hàng


Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi Nhận Xét
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất