TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hồ sơ chuyên gia

  • Vị trí công tác: Cán bộ thẩm định tín dụng tại Vietinbank
  •  Số năm kinh nghiệm: 4 năm
  •  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính ngân hàng Đại học kinh tế TP.HCM 
  •  Dịch vụ cung cấp: Tư vấn hỗ trợ và làm hồ sơ vay vốn thế chấp, tiền gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng nhanh chóng, hiệu quả và cam kết lợi ích cao nhất dành cho khách hàng. 

Sản phẩm đang tư vấn

I.  SẢN PHẨM CHO VAY MUA, XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở, NHẬN QSD ĐẤT Ở

Mức cho vay cao: tối đa 80% tổng nhu cầu.
- Thời hạn cho vay dài, tối đa: 20 năm đối với mua nhà/nhận QSD đất, mua
nhà/ nhận quyền sử dụng đất đồng thời xây nhà,10 năm đối với cho vay
xây dựng nhà ở, 5 năm đối với sửa nhà
- Thời gian ân hạn dài: Tối đa 03 tháng đối với cho vay mua nhà ở/nhận
QSD đất ở; tối đa 06 tháng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở
- Được vay bù đắp chi phí đã phát sinh không quá 6 tháng (đối với cho vay
sửa chữa nhà ở) 12 tháng (đối với cho vay xây nhà, mua nhà, nhận QSD
đất ở)
- Được bảo đảm bằng chính tài sản hình hình thành từ vốn vay

II. SẢN PHẨM CHO SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ cần 20% vốn tự có (trường hợp vay ngắn hạn), 30% vốn tự có
(trường hợp vay dài hạn). 
- Thời gian cho vay lên tới 7 năm nếu mua sắm TSCĐ; tối đa 12 tháng đối
với cho vay vốn lƣu động
- Trƣờng hợp khách hàng SXKD lĩnh vực NNNT: trả lãi tối đa 6 tháng/kỳ,
gốc tối đa 12 tháng/kỳ
- TSBĐ là bất động sản và một phần TS TKC (nếu có)
- Khách hàng đạt 70 tuổi tại thời điểm trả nợ cuối cùng vẫn được vay vốn.
- Cho vay bù đắp các chi phí mua TSCĐ/dự án đầu tư không quá 6 tháng
kể từ thời điểm thanh toán

III.  SẢN PHẨM CHO VAY ÔTÔ

Mục đích tiêu dùng: Mức cho vay tối đa lên tới 80% nhu cầu vốn và tối đa
80% giá trị xe
-  Mục đích SXKD: Mức cho vay tối đa lên tới 80% nhu cầu vốn đối với vay
ngắn hạn; 70% nhu cầu vốn nếu vay trung/dài hạn và tối đa 70% giá trị xe
- Thời hạn cho vay tối đa lên tới 5 năm
- Được bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, được giải ngân ngay
khi có Bản chính giấy hẹn đăng ký xe

CAM KẾT:

-  Lãi suất cạnh tranh và linh hoạt
-  Hạn mức cho vay cao và linh hoạt theo tài sản bảo đảm…
-  Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện; xác nhận cho vay nhanh chóng

Thông tin chuyên gia

Công ty: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh: ---
Ngày đăng ký: 23/07/2017

Nhận xét của khách hàng


Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi Nhận Xét
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất