TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hồ sơ chuyên gia

Bằng Cấp hiện có là Đại học Có kinh nghiệm tư vấn và chăm sóc khách hàng Quá trình: - Bắt đầu công việc thuộc lĩnh vực bảo hiểm là telesales - Hiện tại đang làm việc tại Cty BHNT AIA Việt Nam - Cấp bậc hiện nay là chuyên viên tư vấn - Đã hoàn thành tất cả các chương trình đào tạo của AIA Việt Nam - Được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm nhân thọ - Tham dự các chương trình có quy mô lớn do Cty BHNT AIA Việt Nam tổ chức    

Sản phẩm đang tư vấn

NỘI DUNG SẢN PHẨM GỒM 2 SP CHÍNHAN PHÚC THÀNH TÀI ƯU VIỆT An toàn tài chính cho cả gia đình | Tương lai học vấn cho con | Tăng cường bảo vệ trước rủi ro do tai nạn Thời hạn hợp đồng6 - 26 NĂMTuổi tham gia18 TUỔI - 55 TUỔIAN TOÀN TÀI CHÍNH CHO CẢ GIA ĐÌNH An Phúc Thành Tài Ưu Việt mang lại sự bảo vệ tài chính vững chắc cho cả cha và mẹ trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm. Quyền lợi đối với Người được bảo hiểm (NĐBH): Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV nếu chẳng may bị tử vong hoặc TTTB&VV, khách hàng sẽ:Nhận ngay 100% Số tiền bảo hiểm (STBH), vàĐược hỗ trợ tài chính 10% STBH/năm cho đến khi kết thúc thời hạn đóng phí.Quyền lợi tử vong do Tai nạn: Nếu không may bị tử vong do Tai nạn, khách hàng sẽ được nhận thêm 100% STBH.Tăng quyền lợi cho khách hàng không hút thuốc lá: Để khuyến khích thói quen sống khỏe, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 10% STBH hiện tại khi khách hàng tử vong và được xác định không hút thuốc lá.Hỗ trợ tài chính khi khách hàng mắc bệnh Ung thư: Khi được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được chi trả 25% STBH để trang trải chi phí điều trị.  Quyền lợi bảo hiểm đối với Bên mua bảo hiểm (BMBH) trong trường hợp BMBH không đồng thời là NĐBH: Nếu BMBH bị TTTB&VV hoặc tử vong trước 65 tuổi, Công ty sẽ miễn Phí bảo hiểm của sản phẩm này và chi trả 10% STBH/năm cho đến khi kết thúc thời hạn đóng phí. Với sự bảo vệ an toàn tài chính trọn vẹn này, các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm là đứa con thân yêu của mình sẽ vẫn tiếp tục được nâng bước tới trường cho dù có bất cứ rủi ro nào xảy ra đi chăng nữa.ĐẢM BẢO TƯƠNG LAI HỌC VẤN CHO CONKhách hàng sẽ nhận được Quyền lợi học vấn lên đến 150% STBH cộng với Lãi chia tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng để trang trải chi phí trong những năm học Đại học cho con. Khách hàng có thể lựa chọn nhận quyền lợi này một lần vào lúc Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc nhận trong 4 năm cuối của hợp đồng. Nhận Quyền lợi học vấn một lần ngay khi hợp đồng đáo hạn   Thời điểm nhận Quyền lợi học vấn Quyền lợi học vấn % Số tiền bảo hiểm % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồngNgày đáo hạn150% 100% 100%   Nhận Quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm cuối của hợp đồng   Thời điểm nhận Quyền lợi học vấnQuyền lợi học vấn% Số tiền bảo hiểm  % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồngNgày kỷ niệm hợp đồng 04 năm trước Ngày đáo hạn30%20% Ngày kỷ niệm hợp đồng 03 năm trước Ngày đáo hạn30%20% Ngày kỷ niệm hợp đồng 02 năm trước Ngày đáo hạn30%20% Ngày kỷ niệm hợp đồng 01 năm trước Ngày đáo hạn30%20% Ngày đáo hạn30%20%100%Tổng Quyền lợi học vấn150%100%100%  Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực khách hàng có thể yêu cầu chuyển đổi lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn để phù hợp với kế hoạch của gia đình.   Điều kiện chuyển đổi: Yêu cầu chuyển đổi được gửi đến Công ty trễ nhất là 1 năm trước ngày kết thúc thời hạn đóng phí; vàTuổi của NĐBH khi hợp đồng đáo hạn không được vượt quá 70 tuổi (đối với trường hợp chuyển đổi sang lựa chọn quyền lợi học vấn định kỳ).         AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT  Bảo vệ toàn diện | Tiết kiệm hiệu quả | Linh hoạt đáp ứng nhu cầu   Thời hạn hợp đồngĐẾN 100 TUỔITuổi tham gia30 NGÀY TUỔI - 65 TUỔI  BẢO HIỂM TỬ VONG HOẶC TÀN TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN (TTTB&VV)  Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa 2 quyền lợi bảo hiểm khác nhau tùy thuộc mức độ ưu tiên giữa bảo vệ và tiết kiệm.   Quyền lợi bảo hiểm cơ bản – Ưu tiên yếu tố tiết kiệm: Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được giá trị nào lớn hơn của: STBH; hoặcGiá trị tài khoản.Quyền lợi bảo hiểm nâng cao – Ưu tiên yếu tố bảo vệ: Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của STBH và Giá trị tài khoản.   Ngoài ra, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu thay đổi trong từng giai đoạn của cuộc đời, bằng cách:  Thay đổi STBH;Chuyển đổi lựa chọn quyền lợi;Tham gia thêm các sản phẩm bổ sung.THU GỌN ĐẢM BẢO TĂNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG  Khách hàng có thể tăng 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc sinh con mà không cần phải cung cấp bằng chứng về sức khoẻ và tài chính.     Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính khi đáp ứng các điều kiện sau: Yêu cầu này được Bên mua bảo hiểm thực hiện trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm kết hôn hoặc sinh con;Sự kiện kết hôn hoặc sinh con của Người được bảo hiểm xảy ra kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trước khi Người được bảo hiểm đạt 65 (sáu mươi lăm) tuổi;Người được bảo hiểm được Công ty chấp thuận bảo hiểm với điều kiện chuẩn vào thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm hoặc lần khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau;Bên mua bảo hiểm nộp cho Công ty giấy tờ chứng minh sự kiện kết hôn hoặc sinh con của Người được bảo hiểm.  Số tiền bảo hiểm tối đa có thể yêu cầu tăng theo mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con là 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại và số lần tối đa yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm là 2 (hai) lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.   Công ty có thể yêu cầu thẩm định sức khỏe và tài chính nếu tổng Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm sau khi tăng thêm cộng với số tiền bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm khác tại Công ty vượt quá mức giới hạn do Công ty quy định tại từng thời điểm.   Việc tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng ngay sau khi yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại được Công ty chấp thuận. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh tương ứng.THU GỌN TĂNG QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG HÚT THUỐC LÁ  Để khuyến khích thói quen sống khỏe, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 10% STBH hiện tại khi khách hàng (từ 15 tuổi trở lên) tử vong và được xác định không hút thuốc lá.   HỖ TRỢ TÀI CHÍNH KHI KHÁCH HÀNG MẮC BỆNH UNG THƯ  Khi được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi, khách hàng sẽ được ứng trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại để trang trải chi phí điều trị.     Công ty sẽ chi trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.   Công ty sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả theo quyền lợi này trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.THU GỌN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TĂNG THÊM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÓNG PHÍ ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN  Khi khách hàng đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn mà không may tử vong do tai nạn trước 65 tuổi, AIA Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% STBH.     Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn, bên cạnh quyền lợi tử vong, Công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại với điều kiện:  Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trước 65 tuổi; vàNgười được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong khoảng thời gian có kỳ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn đã được đóng đầy đủ và đúng hạn; vàQuyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn mà một Người được bảo hiểm có thể hưởng của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm tại Công ty, bao gồm cả quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn theo Hợp đồng bảo hiểm này, không vượt quá Hạn mức bảo hiểm tử vong do Tai nạn. Hiện tại, Hạn mức này là 8 tỷ đồng và có thể được điều chỉnh tăng theo quy định của Công ty và chấp thuận của tái bảo hiểm. Công ty sẽ áp dụng Hạn mức bảo hiểm tử vong do Tai nạn có giá trị cao nhất giữa Hạn mức của Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tham gia và Hạn mức mà Công ty đang áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn dưới 4 tuổi, Số tiền bảo hiểm hiện tại được sử dụng ở trên sẽ được điều chỉnh theo quy định.  THƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG   Khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn, khách hàng sẽ được cộng thêm một khoản thưởng duy trì hợp đồng vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10, 15 và 20.     Thưởng duy trì hợp đồng Một khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20 theo bảng dưới đây, với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong những Năm hợp đồng trước đó.   Ngày kỷ niệm hợp đồng thứThưởng duy trì hợp đồng  10100% Tổng Số tiền tính Thưởng1510% Tổng Số tiền tính Thưởng2010% Tổng Số tiền tính Thưởng  Tổng Số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản được tính vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 7, 8, 9 và 10 theo bảng sau:   Ghi nhận Số tiền tính Thưởng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứSố tiền tính Thưởng        650% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 2 (hai) đến Năm hợp đồng thứ 6 (sáu)750% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 3 (ba) đến Năm hợp đồng thứ 7 (bảy)850% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 4 (tư) đến Năm hợp đồng thứ 8 (tám)950% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 9 (chín)1050% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 6 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 10 (mười)    HƯỞNG LÃI TỪ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ  Khách hàng sẽ được hưởng lãi từ kết quả đầu tư theo mức lãi suất tích lũy được AIA Việt Nam công bố hàng tháng. Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết.     Lãi suất tích lũy được Công ty công bố và áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm này được xác định bằng tỷ suất đầu tư thực tế hàng tháng của Quỹ liên kết chung trừ đi Chi phí quản lý quỹ. Trong mọi trường hợp, Lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu như sau:    Năm hợp đồngLãi suất cam kết tối thiểu         15,0%25,0%34,5%44,5%54,0%63,5%73,0%82,5%9+2,0%Lãi suất tích lũy sẽ được công bố hàng tháng trên trang thông tin điện tử của Công ty.  RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN  Khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản sau khi hợp đồng đã có hiệu lực được 2 năm để trang trải các nhu cầu tài chính.     Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản khi đáp ứng các điều kiện sau:  Yêu cầu này được Bên mua bảo hiểm thực hiện kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực;Số tiền rút không nhỏ hơn hạn mức tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm;Số tiền rút không vượt quá 80% Giá trị tài khoản cơ bản.Yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản, nếu được Công ty chấp thuận, sẽ được thực hiện theo thứ tự Giá trị tài khoản tích lũy và Giá trị tài khoản cơ bản nếu số tiền yêu cầu rút lớn hơn Giá trị tài khoản tích lũy tại thời điểm yêu cầu rút tiền.   Đối với Hợp đồng bảo hiểm có lựa chọn là Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, nếu việc rút tiền làm cho Giá trị tài khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm hiện tại, Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được điều chỉnh giảm tương ứngQUYỀN LỢI ĐÁO HẠN  Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn.

Thông tin chuyên gia

Công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
Chi nhánh: Hồ Chí Minh
Ngày đăng ký: 21/08/2017

Nhận xét của khách hàng


Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi Nhận Xét
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất