TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card)

(8185)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Võ Duy Khang

Võ Duy Khang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 20/02/2019
Chat ngay
204 lượt xem
Chuyên gia Chu Thị Thúy Nga

Chu Thị Thúy Nga

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: cv QH KHCN
Ngày mở tài khoản: 02/07/2015
Chat ngay
1104 lượt xem
Chuyên gia Trần Kim Tuyết Ngân

Trần Kim Tuyết Ngân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Premium Banking Assistant
Ngày mở tài khoản: 25/08/2015
Chat ngay
1607 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Nguyễn Vĩnh

Phạm Văn Nguyễn Vĩnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 25/07/2017
Chat ngay
202 lượt xem
Chuyên gia Phan Nguyễn Bá Tín

Phan Nguyễn Bá Tín

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Telesales
Ngày mở tài khoản: 19/09/2015
Chat ngay
423 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 25/10/2016
Chat ngay
402 lượt xem
Chuyên gia Ngô Anh Ba

Ngô Anh Ba

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 28/07/2017
Chat ngay
162 lượt xem
Chuyên gia Đặng Văn Tuấn

Đặng Văn Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn KHCN
Ngày mở tài khoản: 01/08/2017
Chat ngay
152 lượt xem
Chuyên gia Võ Điền

Võ Điền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 12/09/2017
Chat ngay
171 lượt xem
Chuyên gia TỐNG ĐÌNH TUẤN

TỐNG ĐÌNH TUẤN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/04/2018
Chat ngay
307 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Yến

Hoàng Thị Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 13/03/2018
Chat ngay
98 lượt xem
Chuyên gia Trương Thế Sơn

Trương Thế Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 21/03/2019
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia nguyễn hoa

nguyễn hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 04/05/2019
Chat ngay
20 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thúy Hạnh

Phạm Thúy Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 14/12/2015
Chat ngay
578 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Gia Huy

Nguyễn Gia Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 07/07/2017
Chat ngay
141 lượt xem
Chuyên gia Giang Hoàng Nhật Thiên

Giang Hoàng Nhật Thiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sales Agent
Ngày mở tài khoản: 20/07/2017
Chat ngay
158 lượt xem
Chuyên gia Phan Ngọc Thanh

Phan Ngọc Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Teamleader
Ngày mở tài khoản: 01/03/2018
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 09/03/2018
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia sơn trường

sơn trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: sales
Ngày mở tài khoản: 16/08/2018
Chat ngay
133 lượt xem
Chuyên gia Tuấn

Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 04/06/2019
Chat ngay
72 lượt xem