TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ ghi nợ nội địa (ATM)

(2849)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia HÀ TUẤN Bơm

HÀ TUẤN Bơm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Phú Thọ
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: NTT
Ngày mở tài khoản: 26/07/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Bích

Trần Thị Bích

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên văn phòng
Ngày mở tài khoản: 27/07/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia Trần Hữu Trung

Trần Hữu Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa tại Lâm Đồng
Kinh nghiệm:
Vị trí: Học sinh
Ngày mở tài khoản: 27/07/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Bình Thuận
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 28/07/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia nguyễn hoàng long

nguyễn hoàng long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhan vien tin dung
Ngày mở tài khoản: 29/07/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Lê Dô

Lê Dô

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 29/07/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 31/07/2020
Chat ngay
21 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: CS
Ngày mở tài khoản: 31/07/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia TRÂN ĐINH THI

TRÂN ĐINH THI

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: ki thuat
Ngày mở tài khoản: 01/08/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THÀNH THẬT

NGUYỄN THÀNH THẬT

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Ngày mở tài khoản: 04/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thế Uy

Nguyễn Thế Uy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 05/08/2020
Chat ngay
16 lượt xem
Chuyên gia Trọng Lê

Trọng Lê

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Kiên Giang
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 06/08/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia tranthihuy

tranthihuy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: nhân viên
Ngày mở tài khoản: 10/08/2020
Chat ngay
16 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Mỹ Huyền

Phan Thị Mỹ Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Đăk Lăk
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Quang Anh Kiệt

Quang Anh Kiệt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Công nhân
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia letri

letri

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Võ thị nga

Võ thị nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
20 lượt xem
Chuyên gia phan ngoc han

phan ngoc han

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Bình Phước
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 16/08/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia lê phi long

lê phi long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 16/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hoàng Hải

Phạm Hoàng Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 19/08/2020
Chat ngay
20 lượt xem

9669