TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp

(9822)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Ngô Hoàng

Ngô Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/01/2016
Chat ngay
1043 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Quang Anh

Trịnh Quang Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/11/2015
Chat ngay
1415 lượt xem
Chuyên gia Vũ thị mỹ hạnh

Vũ thị mỹ hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: teamleader
Ngày mở tài khoản: 21/10/2019
Chat ngay
85 lượt xem
Chuyên gia Diệp Ngân Hà

Diệp Ngân Hà

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Giám sát chất lượng
Ngày mở tài khoản: 14/07/2016
Chat ngay
969 lượt xem
Chuyên gia Lâm Phương

Lâm Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 23/06/2019
Chat ngay
107 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Ngọc Trang

Hoàng Thị Ngọc Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 03/08/2017
Chat ngay
317 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Nam

Phạm Văn Nam

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 16/01/2017
Chat ngay
523 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Ngọc Huyền

Vũ Thị Ngọc Huyền

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 07/06/2016
Chat ngay
623 lượt xem
Chuyên gia Lý Kim Thi

Lý Kim Thi

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 16/08/2019
Chat ngay
103 lượt xem
Chuyên gia Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/02/2016
Chat ngay
1414 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Việt Hồng

Nguyễn Việt Hồng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/03/2016
Chat ngay
743 lượt xem
Chuyên gia Huyền tôn nữ trà my

Huyền tôn nữ trà my

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Sale staff
Ngày mở tài khoản: 08/08/2019
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Anh Thư

Huỳnh Thị Anh Thư

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 15/06/2017
Chat ngay
380 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Ngọc

Nguyễn Thị Thu Ngọc

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/09/2016
Chat ngay
619 lượt xem
Chuyên gia Trần Cao Nguyên

Trần Cao Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: salemans
Ngày mở tài khoản: 13/09/2017
Chat ngay
204 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Trần Hoàng Lan

Huỳnh Trần Hoàng Lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
303 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kim Chung

Nguyễn Kim Chung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 31/10/2017
Chat ngay
478 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn T. Thanh Nhàn

Nguyễn T. Thanh Nhàn

6

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/05/2015
Chat ngay
2144 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Minh

Lê Thị Minh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/12/2015
Chat ngay
528 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh thẻ
Ngày mở tài khoản: 16/05/2018
Chat ngay
202 lượt xem