TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp

(9623)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Vũ Duy Quang Bình

Vũ Duy Quang Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 26/05/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia Diệp Ngân Hà

Diệp Ngân Hà

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Giám sát chất lượng
Ngày mở tài khoản: 14/07/2016
Chat ngay
927 lượt xem
Chuyên gia Lâm Phương

Lâm Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 23/06/2019
Chat ngay
78 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Ngọc Trang

Hoàng Thị Ngọc Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 03/08/2017
Chat ngay
290 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Nam

Phạm Văn Nam

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 16/01/2017
Chat ngay
489 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Ngọc Huyền

Vũ Thị Ngọc Huyền

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 07/06/2016
Chat ngay
596 lượt xem
Chuyên gia Lý Kim Thi

Lý Kim Thi

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 16/08/2019
Chat ngay
76 lượt xem
Chuyên gia Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/02/2016
Chat ngay
1384 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Việt Hồng

Nguyễn Việt Hồng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/03/2016
Chat ngay
719 lượt xem
Chuyên gia Huyền tôn nữ trà my

Huyền tôn nữ trà my

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Sale staff
Ngày mở tài khoản: 08/08/2019
Chat ngay
91 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Anh Thư

Huỳnh Thị Anh Thư

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 15/06/2017
Chat ngay
340 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Ngọc

Nguyễn Thị Thu Ngọc

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/09/2016
Chat ngay
596 lượt xem
Chuyên gia Trần Cao Nguyên

Trần Cao Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: salemans
Ngày mở tài khoản: 13/09/2017
Chat ngay
171 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Trần Hoàng Lan

Huỳnh Trần Hoàng Lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
269 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kim Chung

Nguyễn Kim Chung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 31/10/2017
Chat ngay
420 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn T. Thanh Nhàn

Nguyễn T. Thanh Nhàn

6

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/05/2015
Chat ngay
2110 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Minh

Lê Thị Minh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/12/2015
Chat ngay
477 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh thẻ
Ngày mở tài khoản: 16/05/2018
Chat ngay
157 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Lương

Nguyễn Thị Lương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Finance.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 16/07/2018
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thu

Nguyễn Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 10/09/2019
Chat ngay
43 lượt xem

9669