TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam

(606)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trịnh Quốc Thắng

Trịnh Quốc Thắng

5

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng ban kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 30/09/2015
Chat ngay
2245 lượt xem
Chuyên gia Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng ban kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 17/03/2016
Chat ngay
792 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Đại diện quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 19/03/2016
Chat ngay
702 lượt xem
Chuyên gia Trần Hiền Hạnh

Trần Hiền Hạnh

5

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 29/05/2015
Chat ngay
16848 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Mừng

Nguyễn Thị Mừng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 15/04/2016
Chat ngay
731 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Đại diện quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 02/11/2016
Chat ngay
457 lượt xem
Chuyên gia Bùi Tuyết

Bùi Tuyết

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng Khu Vực Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 03/10/2016
Chat ngay
597 lượt xem
Chuyên gia Vũ Đức Thái

Vũ Đức Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: HN18
Ngày mở tài khoản: 11/11/2016
Chat ngay
205 lượt xem
Chuyên gia Đức AVIVA

Đức AVIVA

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 25/06/2019
Chat ngay
126 lượt xem
Chuyên gia Lương Thị Kim Thúy

Lương Thị Kim Thúy

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/06/2016
Chat ngay
592 lượt xem
Chuyên gia trần thị xuân lộc

trần thị xuân lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 03/10/2019
Chat ngay
96 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Yến Ngọc

Phạm Thị Yến Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Bến Tre
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: TVV
Ngày mở tài khoản: 21/03/2019
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Hà Thị Phương Thảo

Hà Thị Phương Thảo

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Team Leader
Ngày mở tài khoản: 29/07/2015
Chat ngay
1138 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Thuỳ

Trương Thị Thuỳ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 22/01/2016
Chat ngay
631 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Lệ Thu

Trần Thị Lệ Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 20/04/2016
Chat ngay
554 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Mai Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 02/03/2016
Chat ngay
636 lượt xem
Chuyên gia Trần Lưu Ngọc Tính

Trần Lưu Ngọc Tính

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: SUM
Ngày mở tài khoản: 03/04/2019
Chat ngay
155 lượt xem
Chuyên gia HỒ TRUNG KIỆT

HỒ TRUNG KIỆT

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quận 1
Ngày mở tài khoản: 24/02/2019
Chat ngay
134 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Như Toàn

Nguyễn Như Toàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Đại lý bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 23/07/2019
Chat ngay
106 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hương Giang

Trần Thị Hương Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 25/06/2018
Chat ngay
170 lượt xem