TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife

(24)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phùng Đức Hoàng

Phùng Đức Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Quản Lý Khách Hàng - Chuyên viên Tư Vấn Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 20/03/2016
Chat ngay
777 lượt xem
Chuyên gia Tạ thu hường

Tạ thu hường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên ISM
Ngày mở tài khoản: 29/03/2016
Chat ngay
740 lượt xem
Chuyên gia nguyễn thj ngọc diễm

nguyễn thj ngọc diễm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ngãi
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 16/03/2018
Chat ngay
292 lượt xem
Chuyên gia phạm thu hiền

phạm thu hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CHUYÊN VIÊN CHYÊN TRÁCH SP BẢO HIỂM BIDV METLIFE
Ngày mở tài khoản: 22/02/2016
Chat ngay
756 lượt xem
Chuyên gia Trương Đức Hiệp

Trương Đức Hiệp

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Nam Định
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ chuyên trách bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 20/04/2016
Chat ngay
560 lượt xem
Chuyên gia Dương Ngọc Duy

Dương Ngọc Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/04/2016
Chat ngay
463 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Diễm

Phan Thị Diễm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hậu Giang
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 17/11/2018
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia Hoameo Nguye

Hoameo Nguye

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Lào Cai
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 01/12/2018
Chat ngay
Chuyên gia Phạm Trung Hiếu

Phạm Trung Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 25/01/2019
Chat ngay
130 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Trung Kiên

Hoàng Trung Kiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 26/03/2019
Chat ngay
103 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Thị Tuyết Chinh

Đoàn Thị Tuyết Chinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: BIDV chi nhánh Hóc Môn
Ngày mở tài khoản: 06/05/2019
Chat ngay
67 lượt xem
Chuyên gia LỮ THỊ PHƯƠNG TRÚC

LỮ THỊ PHƯƠNG TRÚC

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 15/05/2019
Chat ngay
75 lượt xem
Chuyên gia MinhnguyetDang

MinhnguyetDang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 12/07/2019
Chat ngay
Chuyên gia Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Thảo Ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 02/10/2019
Chat ngay
69 lượt xem
Chuyên gia Dương Thị Hàm Yên

Dương Thị Hàm Yên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Trà Vinh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trà Vinh
Ngày mở tài khoản: 11/10/2019
Chat ngay
62 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: 234 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh
Ngày mở tài khoản: 24/10/2019
Chat ngay
107 lượt xem
Chuyên gia Phương Dâu

Phương Dâu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 29/11/2019
Chat ngay
Chuyên gia Nguyễn Trung

Nguyễn Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 05/12/2019
Chat ngay
Chuyên gia NGUYỄN ĐỨC SANG

NGUYỄN ĐỨC SANG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 21 năm
Vị trí: Nghề Nghiệp Tự DO
Ngày mở tài khoản: 30/12/2019
Chat ngay
63 lượt xem
Chuyên gia Do Hoang Dieu

Do Hoang Dieu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ
Ngày mở tài khoản: 04/01/2020
Chat ngay