TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam

(729)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Diễm Hà

Nguyễn Diễm Hà

1

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/10/2015
Chat ngay
1186 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Ánh

Lê Thị Ánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 25/06/2015
Chat ngay
1351 lượt xem
Chuyên gia Phan Hồng Mỹ Ái

Phan Hồng Mỹ Ái

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/03/2016
Chat ngay
925 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Quang Học

Đoàn Quang Học

7

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 07/06/2015
Chat ngay
2833 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Mai

Trần Thanh Mai

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 14/06/2015
Chat ngay
1917 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Trần Hoàng Lan

Huỳnh Trần Hoàng Lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
329 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/08/2015
Chat ngay
1107 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Phương Tín

Huỳnh Phương Tín

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/07/2017
Chat ngay
180 lượt xem
Chuyên gia Phan Thiên Thái An

Phan Thiên Thái An

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh Doanh Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 23/07/2016
Chat ngay
699 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/06/2015
Chat ngay
4345 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Mỹ Dung

Trần Thị Mỹ Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý cấp cao
Ngày mở tài khoản: 27/10/2015
Chat ngay
751 lượt xem
Chuyên gia Mai Thị Thoa

Mai Thị Thoa

6

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 31/05/2015
Chat ngay
2178 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Truong nhom kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 04/04/2016
Chat ngay
439 lượt xem
Chuyên gia Ngô Hữu Mới

Ngô Hữu Mới

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Quản lý
Ngày mở tài khoản: 09/06/2016
Chat ngay
425 lượt xem
Chuyên gia Trần Quang Trung

Trần Quang Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại diện kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 12/06/2018
Chat ngay
155 lượt xem
Chuyên gia VŨ THỊ THANH HƯỜNG

VŨ THỊ THANH HƯỜNG

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 22/10/2018
Chat ngay
216 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: quản lý
Ngày mở tài khoản: 18/06/2016
Chat ngay
501 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Trung

Phạm Văn Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 25/05/2016
Chat ngay
305 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Thùy Linh

Trần Thị Thùy Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/06/2016
Chat ngay
411 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thị Thùy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Phú Yên
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 13/07/2016
Chat ngay
437 lượt xem