TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn ngân hàng MSB

(205)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Ngọc Thảo

Ngọc Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua nhà tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 07/06/2018
Chat ngay
538 lượt xem
Chuyên gia Vũ Lê Sơn

Vũ Lê Sơn

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Rm2
Ngày mở tài khoản: 13/01/2016
Chat ngay
913 lượt xem
Chuyên gia Lê Quốc Hải

Lê Quốc Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 27/01/2016
Chat ngay
809 lượt xem
Chuyên gia Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 14/10/2017
Chat ngay
239 lượt xem
Chuyên gia Trần Quang Anh

Trần Quang Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/05/2018
Chat ngay
186 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hữu Minh Chánh

Phạm Hữu Minh Chánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 11/05/2015
Chat ngay
1563 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị thu thảo

Nguyễn thị thu thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 21/12/2018
Chat ngay
146 lượt xem
Chuyên gia Chu Quang Vinh

Chu Quang Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/06/2015
Chat ngay
1216 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Ngoc Hoang

Nguyen Ngoc Hoang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/11/2015
Chat ngay
972 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thế Hoàng

Vũ Thế Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
1349 lượt xem
Chuyên gia Trần Lương Vũ

Trần Lương Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 13/06/2015
Chat ngay
6568 lượt xem
Chuyên gia Ha Duan

Ha Duan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyen vien tu van
Ngày mở tài khoản: 15/06/2015
Chat ngay
858 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Minh Trang

Phạm Thị Minh Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: :Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 17/06/2015
Chat ngay
780 lượt xem
Chuyên gia Phan Thành Danh

Phan Thành Danh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: TVV
Ngày mở tài khoản: 20/04/2016
Chat ngay
398 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Việt Nga

Nguyễn Việt Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn khách hàng
Ngày mở tài khoản: 08/05/2016
Chat ngay
328 lượt xem
Chuyên gia Vũ Mạnh Tài

Vũ Mạnh Tài

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/03/2017
Chat ngay
232 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Hùng

Hoàng Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV KHCN
Ngày mở tài khoản: 18/04/2017
Chat ngay
197 lượt xem
Chuyên gia Vương Bá Cường

Vương Bá Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 17/08/2017
Chat ngay
167 lượt xem
Chuyên gia đỗ thành trung

đỗ thành trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 17/08/2017
Chat ngay
181 lượt xem
Chuyên gia Lê Trung Đức

Lê Trung Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 22/08/2017
Chat ngay
200 lượt xem