TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn ngân hàng VietABank

(35)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Hoàng Chương Quốc

Lê Hoàng Chương Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Chuyen viên cao cấp QHKH
Ngày mở tài khoản: 25/04/2015
Chat ngay
1387 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Hà

Bùi Thị Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH CN
Ngày mở tài khoản: 14/12/2018
Chat ngay
174 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kỳ Duyên

Nguyễn Kỳ Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
226 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Tiến

Lê Xuân Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng nhóm bán hàng
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1772 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 20/01/2015
Chat ngay
1152 lượt xem
Chuyên gia Phạm Vũ Lâm

Phạm Vũ Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/04/2015
Chat ngay
1165 lượt xem
Chuyên gia Võ Danh Long

Võ Danh Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/04/2015
Chat ngay
1508 lượt xem
Chuyên gia Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/05/2015
Chat ngay
1780 lượt xem
Chuyên gia nguyen thi ngoc lan

nguyen thi ngoc lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 26/05/2015
Chat ngay
1931 lượt xem
Chuyên gia LÊ MINH DŨNG

LÊ MINH DŨNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/07/2015
Chat ngay
713 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Đức Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 24/07/2015
Chat ngay
732 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Hoài Anh

Nguyễn Ngọc Hoài Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
Ngày mở tài khoản: 06/08/2015
Chat ngay
1001 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Linh

Vũ Thị Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: P.KHCN
Ngày mở tài khoản: 06/10/2015
Chat ngay
718 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Cường

Trần Thanh Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/05/2016
Chat ngay
407 lượt xem
Chuyên gia Lê Hà Nam Ninh

Lê Hà Nam Ninh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 25/11/2016
Chat ngay
313 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Cao Cấp KHCN
Ngày mở tài khoản: 25/03/2015
Chat ngay
746 lượt xem
Chuyên gia Phan Quốc huy

Phan Quốc huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: QHKH CN
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
290 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Trung Nghĩa

Huỳnh Trung Nghĩa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 08/07/2016
Chat ngay
244 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Ngọc Kim Yến

Huỳnh Ngọc Kim Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/09/2016
Chat ngay
246 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thu Huyền

Phạm Thu Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 20/04/2017
Chat ngay
141 lượt xem