TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) EximBank

(103)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Đức

Trần Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên vay thế chấp
Ngày mở tài khoản: 17/02/2017
Chat ngay
524 lượt xem
Chuyên gia NGUYEN TRAN TUAN VU

NGUYEN TRAN TUAN VU

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 08/10/2018
Chat ngay
183 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Bất động sản, Vàng và Ngoại tệ, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: RBO
Ngày mở tài khoản: 14/03/2019
Chat ngay
185 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thị Minh Hải

Đỗ Thị Minh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/09/2021
Chat ngay
Chuyên gia Mai Thành Nguyễn

Mai Thành Nguyễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vàng và Ngoại tệ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/06/2017
Chat ngay
255 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Khôi

Nguyễn Ngọc Khôi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên thẻ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
6782 lượt xem
Chuyên gia Ho Anh

Ho Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tu van tai chinh ca nhan
Ngày mở tài khoản: 18/12/2014
Chat ngay
807 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Xuân Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/12/2014
Chat ngay
2430 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Thích

Nguyễn Văn Thích

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: CFO
Ngày mở tài khoản: 27/12/2014
Chat ngay
1549 lượt xem
Chuyên gia Lê Hữu Tân

Lê Hữu Tân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 16/01/2015
Chat ngay
1116 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Như Quốc Việt

Nguyễn Như Quốc Việt

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Cán bộ Tín dụng Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/04/2015
Chat ngay
1534 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Hổ

Lê Văn Hổ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/06/2015
Chat ngay
825 lượt xem
Chuyên gia Võ Huy

Võ Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 22/07/2017
Chat ngay
245 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Quang Quí

Huỳnh Quang Quí

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/11/2017
Chat ngay
192 lượt xem
Chuyên gia Mai Trung Hiếu

Mai Trung Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 20/08/2013
Chat ngay
65 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Nhã

Nguyễn Tuấn Nhã

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/12/2014
Chat ngay
926 lượt xem
Chuyên gia Dương Hữu Lộc

Dương Hữu Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/12/2014
Chat ngay
911 lượt xem
Chuyên gia Lê Quốc Nhật Hoàng

Lê Quốc Nhật Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/12/2014
Chat ngay
873 lượt xem
Chuyên gia Lưu Hồ Trung

Lưu Hồ Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
943 lượt xem
Chuyên gia Dương Minh Tiến

Dương Minh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
893 lượt xem