TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) LienVietPostBank

(86)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Huỳnh Tấn Phong

Huỳnh Tấn Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Ngãi
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 25/06/2019
Chat ngay
200 lượt xem
Chuyên gia Trần Quí Sáng

Trần Quí Sáng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyen vien tin dung
Ngày mở tài khoản: 30/06/2015
Chat ngay
1349 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Sơn La
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 06/02/2018
Chat ngay
191 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
4110 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/01/2015
Chat ngay
5584 lượt xem
Chuyên gia Nghiêm Hiếu

Nghiêm Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 25/02/2015
Chat ngay
1091 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Trà

Hoàng Thị Trà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 19/03/2015
Chat ngay
2143 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Công Doãn

Hoàng Công Doãn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 25/05/2015
Chat ngay
1837 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Mạnh

Nguyễn Tiến Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 09/06/2015
Chat ngay
1454 lượt xem
Chuyên gia Võ Thanh Hoàng

Võ Thanh Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Lâm Đồng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG
Ngày mở tài khoản: 30/12/2015
Chat ngay
583 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 26/01/2016
Chat ngay
622 lượt xem
Chuyên gia Trần Hữu Phúc

Trần Hữu Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Lào Cai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 21/09/2015
Chat ngay
732 lượt xem
Chuyên gia Lý Thị Trà My

Lý Thị Trà My

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 29/11/2014
Chat ngay
990 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Đức

Lê Văn Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 29/11/2014
Chat ngay
1317 lượt xem
Chuyên gia Phan Chu Bình

Phan Chu Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
1070 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hồng Vân

Trần Thị Hồng Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
900 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quang Vũ

Nguyễn Quang Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
705 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Cẩm Nhung

Võ Thị Cẩm Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
781 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Môn

Nguyễn Hữu Môn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
796 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
903 lượt xem