TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) Nam A Bank

(56)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia TỐNG ĐÌNH TUẤN

TỐNG ĐÌNH TUẤN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/04/2018
Chat ngay
361 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Minh Tiến

Hoàng Minh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 14/06/2017
Chat ngay
221 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2016
Chat ngay
780 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thuận Kiều

Đặng Thuận Kiều

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 08/01/2018
Chat ngay
135 lượt xem
Chuyên gia Quách Tố Hoàng

Quách Tố Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Truong bo phan kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2017
Chat ngay
194 lượt xem
Chuyên gia Võ Phạm Bích Nhật

Võ Phạm Bích Nhật

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: NV HTKD
Ngày mở tài khoản: 15/08/2018
Chat ngay
140 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 30/01/2015
Chat ngay
2756 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Phú Thái

Đoàn Phú Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên trung tâm DVKH
Ngày mở tài khoản: 30/01/2015
Chat ngay
728 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Tiến Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 05/02/2015
Chat ngay
1691 lượt xem
Chuyên gia Anh Duy

Anh Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 09/06/2017
Chat ngay
174 lượt xem
Chuyên gia Tran Ngoc

Tran Ngoc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm, Thẻ ghi nợ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CVQHKH
Ngày mở tài khoản: 09/09/2019
Chat ngay
58 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Quý

Nguyễn Thị Thanh Quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/12/2014
Chat ngay
815 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 05/02/2015
Chat ngay
805 lượt xem
Chuyên gia đào đặng duy huân

đào đặng duy huân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 25/03/2015
Chat ngay
906 lượt xem
Chuyên gia Phạm Quang An

Phạm Quang An

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/03/2015
Chat ngay
729 lượt xem
Chuyên gia huỳnh tấn thương

huỳnh tấn thương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Bình Định
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: ke toan
Ngày mở tài khoản: 18/06/2015
Chat ngay
713 lượt xem
Chuyên gia Châu Hoàng Long

Châu Hoàng Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 11/03/2016
Chat ngay
367 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Hoang Oanh

Nguyen Hoang Oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyen Vien
Ngày mở tài khoản: 21/03/2016
Chat ngay
310 lượt xem
Chuyên gia Lại Hoàng Sơn

Lại Hoàng Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: CVQHKH
Ngày mở tài khoản: 04/04/2017
Chat ngay
173 lượt xem
Chuyên gia Mai Quốc Huy

Mai Quốc Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: truong phong
Ngày mở tài khoản: 30/10/2017
Chat ngay
127 lượt xem