TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) NCB

(24)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia NGUYỄN QUỐC KHANH

NGUYỄN QUỐC KHANH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Thẻ ghi nợ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 18/08/2017
Chat ngay
330 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/06/2015
Chat ngay
2056 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Danh

Nguyễn Tuấn Danh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CVQHKH
Ngày mở tài khoản: 30/08/2015
Chat ngay
737 lượt xem
Chuyên gia Dương Thanh Bình

Dương Thanh Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV Quan hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 04/01/2016
Chat ngay
449 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Thuyên

Phạm Văn Thuyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/03/2016
Chat ngay
406 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Như Ánh

Huỳnh Thị Như Ánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 16/05/2016
Chat ngay
491 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN LÊ MINH DUY

NGUYỄN LÊ MINH DUY

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Vàng và Ngoại tệ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 05/06/2017
Chat ngay
170 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Tiết Kha

Phan Thị Tiết Kha

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 05/06/2017
Chat ngay
181 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tường Vinh

Nguyễn Tường Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/05/2018
Chat ngay
139 lượt xem
Chuyên gia Hà Thị Hằng

Hà Thị Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 14/01/2015
Chat ngay
938 lượt xem
Chuyên gia Đinh Tiến Định

Đinh Tiến Định

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CV. Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 19/06/2015
Chat ngay
757 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Đức Hạnh

Trần Thị Đức Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 22 năm
Vị trí: Phó Giám đốc
Ngày mở tài khoản: 23/03/2016
Chat ngay
324 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Dung

Vũ Thị Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính KHCN
Ngày mở tài khoản: 29/04/2016
Chat ngay
272 lượt xem
Chuyên gia Mẫn Thảo

Mẫn Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/05/2016
Chat ngay
309 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Phê

Trần Thị Phê

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/07/2016
Chat ngay
258 lượt xem
Chuyên gia Lưu Ly Châu

Lưu Ly Châu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/07/2016
Chat ngay
423 lượt xem
Chuyên gia Lê Thế Vinh

Lê Thế Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 16/08/2016
Chat ngay
227 lượt xem
Chuyên gia Đặng Văn Du

Đặng Văn Du

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 05/11/2016
Chat ngay
217 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 06/07/2017
Chat ngay
188 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Trung

Nguyễn Hoàng Trung

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hậu Giang
Kinh nghiệm:
Vị trí: chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 01/03/2018
Chat ngay
149 lượt xem