TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) OCB

(99)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trương Công Anh Tuấn

Trương Công Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/08/2016
Chat ngay
594 lượt xem
Chuyên gia Lê Phượng

Lê Phượng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
583 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Minh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên cao cấp
Ngày mở tài khoản: 30/03/2018
Chat ngay
321 lượt xem
Chuyên gia Hà Thúy Nga

Hà Thúy Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 26/11/2018
Chat ngay
227 lượt xem
Chuyên gia Quách Trường Pháp

Quách Trường Pháp

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 13/09/2017
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Trang

Nguyễn Ngọc Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: TSA
Ngày mở tài khoản: 22/11/2021
Chat ngay
6 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Bửu

Lê Văn Bửu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: 127 - 129, Chợ Lớn, P11, Quận 6 (Phòng Giao Dịch Bình Phú)
Ngày mở tài khoản: 17/10/2017
Chat ngay
218 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THU HẰNG

NGUYỄN THU HẰNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 10/09/2018
Chat ngay
202 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thiên Phuc

Trịnh Thiên Phuc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 04/03/2018
Chat ngay
165 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thanh Toàn

Đỗ Thanh Toàn

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính – Khối KHCN
Ngày mở tài khoản: 15/04/2015
Chat ngay
2192 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Hoài Thương

Ngô Thị Hoài Thương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 01/09/2018
Chat ngay
151 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Xuân Vinh

Đỗ Xuân Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 23/12/2014
Chat ngay
1141 lượt xem
Chuyên gia Bui nguyen hong lam

Bui nguyen hong lam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 07/07/2015
Chat ngay
1104 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Mạnh

Nguyễn Tiến Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 25/03/2016
Chat ngay
754 lượt xem
Chuyên gia HUỲNH QUỐC TUYỂN

HUỲNH QUỐC TUYỂN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Directsale
Ngày mở tài khoản: 22/09/2018
Chat ngay
160 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Thảo

Nguyễn Thị Minh Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm sức khỏe, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 14/04/2018
Chat ngay
170 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Duy

Nguyễn Tiến Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 14/09/2018
Chat ngay
157 lượt xem
Chuyên gia Trình Thị Dung

Trình Thị Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 20/05/2019
Chat ngay
138 lượt xem
Chuyên gia Hồ Ngân

Hồ Ngân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: GĐTD
Ngày mở tài khoản: 22/05/2020
Chat ngay
80 lượt xem
Chuyên gia Trần Vũ Anh Duy

Trần Vũ Anh Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên bán hàng
Ngày mở tài khoản: 25/11/2020
Chat ngay
48 lượt xem