TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) PVcomBank

(65)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Thế Đoàn

Trần Thế Đoàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 10/04/2019
Chat ngay
202 lượt xem
Chuyên gia Vu Thi Hien (k.khcn-hpg)

Vu Thi Hien (k.khcn-hpg)

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 21/08/2018
Chat ngay
91 lượt xem
Chuyên gia Tống Bích Phương

Tống Bích Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 15/02/2017
Chat ngay
322 lượt xem
Chuyên gia Lê Bình

Lê Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Tiền Giang
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 09/06/2020
Chat ngay
Chuyên gia Lê Ngân

Lê Ngân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 04/04/2017
Chat ngay
279 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Phương Hoa

Nguyễn Thị Phương Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 28/06/2016
Chat ngay
485 lượt xem
Chuyên gia Lê nhỉ

Lê nhỉ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng bộ phận
Ngày mở tài khoản: 10/05/2020
Chat ngay
52 lượt xem
Chuyên gia Trương Văn Đức

Trương Văn Đức

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Tiền Giang
Kinh nghiệm: 22 năm
Vị trí: Phó Giám Đốc
Ngày mở tài khoản: 02/08/2015
Chat ngay
823 lượt xem
Chuyên gia Phạm Lâm Tùng

Phạm Lâm Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Phòng Khách hàng Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/03/2017
Chat ngay
230 lượt xem
Chuyên gia Lưu Thành Trung

Lưu Thành Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 22/05/2017
Chat ngay
184 lượt xem
Chuyên gia Trần Hoàng Văn

Trần Hoàng Văn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/05/2017
Chat ngay
172 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thuý Nga

Nguyễn Thuý Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 07/06/2017
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Dinh Tung Duong

Dinh Tung Duong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 30/05/2018
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tấn Mỹ

Nguyễn Tấn Mỹ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1252 lượt xem
Chuyên gia Phan Đăng Nguyên

Phan Đăng Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 20/12/2014
Chat ngay
776 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 16/01/2016
Chat ngay
309 lượt xem
Chuyên gia Bùi Ngọc Minh Đức

Bùi Ngọc Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 24 năm
Vị trí: Giám đốc
Ngày mở tài khoản: 06/03/2016
Chat ngay
461 lượt xem
Chuyên gia Cao Thị Thu

Cao Thị Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 07/03/2016
Chat ngay
322 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Giao dịch viên
Ngày mở tài khoản: 06/04/2016
Chat ngay
281 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Quyên

Phạm Thị Quyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/05/2016
Chat ngay
339 lượt xem