TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) SeABank

(79)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 15/07/2019
Chat ngay
154 lượt xem
Chuyên gia Trần Quốc Bảo

Trần Quốc Bảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 22/05/2018
Chat ngay
349 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thu Hồng

Nguyễn Thu Hồng

6

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/03/2015
Chat ngay
2303 lượt xem
Chuyên gia Phạm Quốc Đạt

Phạm Quốc Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 22/09/2016
Chat ngay
376 lượt xem
Chuyên gia Lê Anh Kỳ

Lê Anh Kỳ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 12/02/2019
Chat ngay
118 lượt xem
Chuyên gia Do Anh Tuan

Do Anh Tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 04/06/2018
Chat ngay
157 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Văn Phú

Hoàng Văn Phú

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 07/12/2014
Chat ngay
3174 lượt xem
Chuyên gia Dương Dương

Dương Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/12/2014
Chat ngay
1629 lượt xem
Chuyên gia Lý Hồng Quân

Lý Hồng Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/03/2015
Chat ngay
4312 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Kim Thoa

Đỗ Kim Thoa

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 19/07/2015
Chat ngay
4684 lượt xem
Chuyên gia Lương Thị Hiền Linh

Lương Thị Hiền Linh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 28/03/2016
Chat ngay
607 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Minh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/02/2017
Chat ngay
228 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Huyền Trang

Trần Thị Huyền Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 16/02/2017
Chat ngay
244 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Thu Quỳnh

Phạm Thị Thu Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 19/06/2017
Chat ngay
132 lượt xem
Chuyên gia HOANG AN

HOANG AN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CHUYEN VIEN
Ngày mở tài khoản: 26/06/2017
Chat ngay
152 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Ngọc Tuấn

Hoàng Ngọc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 21/05/2018
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/12/2014
Chat ngay
868 lượt xem
Chuyên gia Cao Nguyên Hoàng

Cao Nguyên Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 14/01/2015
Chat ngay
790 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Nhật Thanh

Đỗ Nhật Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bến Tre
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng ca´ nhân
Ngày mở tài khoản: 24/01/2015
Chat ngay
921 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Hưng Hoàng

Đoàn Hưng Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/05/2015
Chat ngay
723 lượt xem