TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) SHB

(62)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Võ Thành Dương

Võ Thành Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 08/07/2019
Chat ngay
74 lượt xem
Chuyên gia Cao Hải Yến

Cao Hải Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 22/08/2017
Chat ngay
264 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Lực

Phạm Văn Lực

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
1675 lượt xem
Chuyên gia Chu Thị Thu Thủy

Chu Thị Thu Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/02/2015
Chat ngay
974 lượt xem
Chuyên gia phan ngoc uyen

phan ngoc uyen

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 09/06/2015
Chat ngay
827 lượt xem
Chuyên gia  Quang

Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 29/06/2015
Chat ngay
1262 lượt xem
Chuyên gia Hoà vui vẻ

Hoà vui vẻ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Tiền Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: marketing & cskh
Ngày mở tài khoản: 26/07/2015
Chat ngay
1013 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CBTD
Ngày mở tài khoản: 07/08/2015
Chat ngay
1038 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân- Chăm sóc khách hàng VIP
Ngày mở tài khoản: 13/03/2016
Chat ngay
550 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Thiết

Phạm Thị Thiết

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 15/03/2016
Chat ngay
343 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hiệp

Nguyễn Hiệp

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/04/2016
Chat ngay
558 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Bích Liên

Trần Thị Bích Liên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 24/02/2014
Chat ngay
80 lượt xem
Chuyên gia Bùi Quang Huy

Bùi Quang Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 30/01/2015
Chat ngay
876 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hạnh

Trần Thị Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 30/01/2015
Chat ngay
835 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hữu Phần

Phạm Hữu Phần

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Kiên Giang
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 15/03/2015
Chat ngay
933 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Trần Quang Minh

Đỗ Trần Quang Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: CV PTKD
Ngày mở tài khoản: 05/05/2016
Chat ngay
323 lượt xem
Chuyên gia Trương Tuấn Anh

Trương Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 28/05/2016
Chat ngay
317 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Hà Nội
Ngày mở tài khoản: 13/07/2016
Chat ngay
239 lượt xem
Chuyên gia Dương Quốc Anh

Dương Quốc Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/08/2016
Chat ngay
230 lượt xem
Chuyên gia trương văn đề

trương văn đề

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: công nhân lái xe nâng
Ngày mở tài khoản: 13/02/2017
Chat ngay
173 lượt xem