TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) Shinhan Bank

(385)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Bá Nam

Nguyễn Bá Nam

5

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Tư vấn thẻ tín dụng và vay tiêu dùng
Ngày mở tài khoản: 01/06/2017
Chat ngay
1289 lượt xem
Chuyên gia Lã Hoàng Hải

Lã Hoàng Hải

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/02/2018
Chat ngay
1023 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Như Tùng

Huỳnh Như Tùng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 15/05/2019
Chat ngay
397 lượt xem
Chuyên gia Trương Trọng Đại

Trương Trọng Đại

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Sales
Ngày mở tài khoản: 16/03/2022
Chat ngay
1 lượt xem
Chuyên gia Lê Vũ Tường Vy

Lê Vũ Tường Vy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team Leader
Ngày mở tài khoản: 15/02/2016
Chat ngay
378 lượt xem
Chuyên gia Lê thị kim xuyến

Lê thị kim xuyến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/06/2017
Chat ngay
284 lượt xem
Chuyên gia Trần Phú Toàn

Trần Phú Toàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 28/09/2018
Chat ngay
200 lượt xem
Chuyên gia Phạm Minh Đức

Phạm Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sale Executive
Ngày mở tài khoản: 01/04/2022
Chat ngay
1 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Vinh

Nguyễn Thị Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 08/02/2018
Chat ngay
240 lượt xem
Chuyên gia Xuân Tất

Xuân Tất

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 27/12/2016
Chat ngay
340 lượt xem
Chuyên gia Lâm Cẩm Thảo

Lâm Cẩm Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 15/05/2018
Chat ngay
225 lượt xem
Chuyên gia Ánh Hồ

Ánh Hồ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 15/08/2017
Chat ngay
279 lượt xem
Chuyên gia Trần Quang Hưng

Trần Quang Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 11/12/2017
Chat ngay
212 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tấn Minh

Nguyễn Tấn Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: branchsale
Ngày mở tài khoản: 04/01/2018
Chat ngay
252 lượt xem
Chuyên gia Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 25/03/2018
Chat ngay
209 lượt xem
Chuyên gia Vũ Giáng Hương

Vũ Giáng Hương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/05/2019
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Khoa

Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 13/04/2020
Chat ngay
150 lượt xem
Chuyên gia Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 17/08/2019
Chat ngay
113 lượt xem
Chuyên gia Phan Ngọc Tuân

Phan Ngọc Tuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: quan ly khach hang
Ngày mở tài khoản: 11/04/2017
Chat ngay
338 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thành Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/08/2017
Chat ngay
296 lượt xem