TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp ABBank

(145)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Khánh Hải

Nguyễn Khánh Hải

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng
Ngày mở tài khoản: 02/08/2017
Chat ngay
770 lượt xem
Chuyên gia Hà Duy Quang

Hà Duy Quang

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 29/08/2015
Chat ngay
1872 lượt xem
Chuyên gia Dương Duy Phương

Dương Duy Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 31/05/2017
Chat ngay
341 lượt xem
Chuyên gia vũ ngọc thành

vũ ngọc thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/12/2017
Chat ngay
317 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thông

Nguyễn Thông

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Long An
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tín Dụng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 31/10/2016
Chat ngay
556 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu

Nguyễn Chí Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/07/2018
Chat ngay
144 lượt xem
Chuyên gia Phan Văn Bạo

Phan Văn Bạo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 28/10/2015
Chat ngay
1224 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Tiến Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ
Ngày mở tài khoản: 20/03/2017
Chat ngay
338 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Văn Toàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: Trưởng Bộ Phận Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/11/2015
Chat ngay
1047 lượt xem
Chuyên gia Trần Văn Được

Trần Văn Được

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/11/2015
Chat ngay
924 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/11/2015
Chat ngay
946 lượt xem
Chuyên gia Phạm Diễm Thùy

Phạm Diễm Thùy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QHKH
Ngày mở tài khoản: 19/05/2016
Chat ngay
505 lượt xem
Chuyên gia Phan Hoàng Minh

Phan Hoàng Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 29/08/2016
Chat ngay
537 lượt xem
Chuyên gia Lâm Hữu Quang

Lâm Hữu Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/03/2017
Chat ngay
304 lượt xem
Chuyên gia Lê Duy Linh

Lê Duy Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: NV QHKH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 17/10/2016
Chat ngay
334 lượt xem
Chuyên gia Hồ Đăng Thắng

Hồ Đăng Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 28/12/2017
Chat ngay
197 lượt xem
Chuyên gia Pham Thị Thu Trúc

Pham Thị Thu Trúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 07/07/2018
Chat ngay
163 lượt xem
Chuyên gia Châu Linh

Châu Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/11/2018
Chat ngay
162 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Sóc Trăng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/09/2016
Chat ngay
487 lượt xem
Chuyên gia Trần Hà Minh

Trần Hà Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP An Bình.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/09/2015
Chat ngay
1378 lượt xem