TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Bac A Bank

(37)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Anh Khoa

Nguyễn Anh Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 06/03/2016
Chat ngay
880 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Mỹ Hảo

Huỳnh Thị Mỹ Hảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 11/03/2021
Chat ngay
51 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Triết

Nguyễn Duy Triết

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/05/2018
Chat ngay
322 lượt xem
Chuyên gia Dương Đức Huy

Dương Đức Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Bac A Bank.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 01/03/2022
Chat ngay
4 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Cường

Nguyễn Hoàng Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 24/12/2014
Chat ngay
1325 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Văn Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 21/01/2015
Chat ngay
1803 lượt xem
Chuyên gia Trần Tiến

Trần Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CB TD
Ngày mở tài khoản: 09/04/2015
Chat ngay
1264 lượt xem
Chuyên gia Trần Tiến

Trần Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CB TD
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
1757 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/10/2015
Chat ngay
879 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thế Đạo

Phạm Thế Đạo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/01/2016
Chat ngay
617 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
626 lượt xem
Chuyên gia Bùi Kiên Trung

Bùi Kiên Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QHKH
Ngày mở tài khoản: 28/09/2016
Chat ngay
484 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hiển

Nguyễn Thị Hiển

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Lâm Đồng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/06/2018
Chat ngay
162 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Lien

Nguyen Lien

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 23/03/2017
Chat ngay
282 lượt xem
Chuyên gia Lê Công Hùng

Lê Công Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Trưởng phòng giao dịch
Ngày mở tài khoản: 14/07/2015
Chat ngay
1104 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên phát triển sản phẩm mới
Ngày mở tài khoản: 29/12/2015
Chat ngay
632 lượt xem
Chuyên gia Vũ Huy Hoàng

Vũ Huy Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nv tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 04/04/2016
Chat ngay
490 lượt xem
Chuyên gia Trần Quyết Tâm

Trần Quyết Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CBTD
Ngày mở tài khoản: 07/04/2016
Chat ngay
492 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hồng Anh

Phạm Hồng Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 14/10/2016
Chat ngay
445 lượt xem
Chuyên gia NGÔ THỊ THỦY TIÊN

NGÔ THỊ THỦY TIÊN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 17/10/2016
Chat ngay
425 lượt xem