TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp BAOVIET Bank

(67)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phan Văn Lộc

Phan Văn Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 23/12/2017
Chat ngay
355 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/06/2014
Chat ngay
303 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Việt Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2015
Chat ngay
1082 lượt xem
Chuyên gia Bùi Đức Cường

Bùi Đức Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
525 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
Ngày mở tài khoản: 04/10/2017
Chat ngay
239 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Khiết

Lê Minh Khiết

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 25/05/2015
Chat ngay
933 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Quốc

Lê Văn Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: Giám đốc
Ngày mở tài khoản: 14/12/2015
Chat ngay
646 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đức Dũng

Phạm Đức Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Nhân viên Tín Dụng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 21/04/2016
Chat ngay
489 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phi Tuấn

Nguyễn Phi Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
Chuyên gia phạm phương lan

phạm phương lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/08/2018
Chat ngay
185 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Phúc

Nguyễn Thị Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đăk Lăk
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tin dung khcn
Ngày mở tài khoản: 06/06/2015
Chat ngay
974 lượt xem
Chuyên gia Đinh Hương Liễu

Đinh Hương Liễu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CVKHCN
Ngày mở tài khoản: 08/04/2016
Chat ngay
774 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/12/2014
Chat ngay
1256 lượt xem
Chuyên gia vũ hữu danh công

vũ hữu danh công

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/03/2017
Chat ngay
307 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàn

Nguyễn Hoàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 21/03/2016
Chat ngay
532 lượt xem
Chuyên gia vũ văn tùng

vũ văn tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/04/2015
Chat ngay
2826 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Đức Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Giám Đốc - Bảo Việt Bank Hàng Xanh
Ngày mở tài khoản: 28/05/2015
Chat ngay
1497 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Diệu Loan

Nguyễn Thị Diệu Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 29/05/2015
Chat ngay
957 lượt xem
Chuyên gia PHẠM ĐỨC TÌNH

PHẠM ĐỨC TÌNH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 07/08/2015
Chat ngay
985 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/04/2016
Chat ngay
505 lượt xem