TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp DongA Bank

(93)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phạm Quốc Danh

Phạm Quốc Danh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 28/05/2019
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia Trương Đức Thắng

Trương Đức Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 13/06/2017
Chat ngay
371 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê

Nguyễn Lê

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 08/05/2015
Chat ngay
1544 lượt xem
Chuyên gia Trương Hoàng Giang

Trương Hoàng Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 25/05/2015
Chat ngay
4690 lượt xem
Chuyên gia Le Tuan

Le Tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: ---
Vị trí: binh chanh
Ngày mở tài khoản: 15/06/2015
Chat ngay
1241 lượt xem
Chuyên gia nguyen anh quang

nguyen anh quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: cvkh
Ngày mở tài khoản: 08/07/2015
Chat ngay
1278 lượt xem
Chuyên gia Chu Quý Nam Phương

Chu Quý Nam Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 07/08/2015
Chat ngay
1002 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Kim Quyên

Lê Thị Kim Quyên

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 26/08/2015
Chat ngay
1600 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN PHƯỚC HIỀN

NGUYỄN PHƯỚC HIỀN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên PTKD KHDN
Ngày mở tài khoản: 08/12/2015
Chat ngay
861 lượt xem
Chuyên gia BuiAnhLinh

BuiAnhLinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bắc Giang
Kinh nghiệm:
Vị trí: khong co
Ngày mở tài khoản: 09/12/2015
Chat ngay
799 lượt xem
Chuyên gia Chu thi thu Huong

Chu thi thu Huong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: GĐ PGD
Ngày mở tài khoản: 03/04/2016
Chat ngay
729 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: NV Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 26/07/2016
Chat ngay
454 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Lan Anh

Trịnh Thị Lan Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/04/2017
Chat ngay
409 lượt xem
Chuyên gia Nam

Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1363 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên PTKD
Ngày mở tài khoản: 24/12/2014
Chat ngay
4251 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Văn Chính

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bắc Giang
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 07/02/2015
Chat ngay
1140 lượt xem
Chuyên gia Èh thn hjbg

Èh thn hjbg

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Tp
Ngày mở tài khoản: 04/03/2015
Chat ngay
947 lượt xem
Chuyên gia Khánh Ly

Khánh Ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại An Giang
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 08/03/2015
Chat ngay
1041 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Ngọc Dung

Trương Thị Ngọc Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Trưởng phòng giao dịch
Ngày mở tài khoản: 14/07/2015
Chat ngay
1891 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Hồng Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Đông Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên Phát triển kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 29/09/2015
Chat ngay
542 lượt xem