TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp EximBank

(203)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Ngô Phước Đạt

Ngô Phước Đạt

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán Bộ Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 21/01/2016
Chat ngay
1184 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Quí

Nguyễn Thanh Quí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: quận 11
Ngày mở tài khoản: 15/03/2017
Chat ngay
316 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Hoàng

Nguyễn Lê Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 27/11/2015
Chat ngay
1178 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Liên Tâm

Phan Thị Liên Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 08/09/2017
Chat ngay
326 lượt xem
Chuyên gia Trần Đức

Trần Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên vay thế chấp
Ngày mở tài khoản: 17/02/2017
Chat ngay
444 lượt xem
Chuyên gia Từ Minh Hồng Vy

Từ Minh Hồng Vy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/06/2016
Chat ngay
609 lượt xem
Chuyên gia NGUYEN TRAN TUAN VU

NGUYEN TRAN TUAN VU

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 08/10/2018
Chat ngay
126 lượt xem
Chuyên gia Hương đỗ

Hương đỗ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 06/03/2020
Chat ngay
57 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Phôn

Lê Minh Phôn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 27/12/2017
Chat ngay
133 lượt xem
Chuyên gia Lê Ngọc

Lê Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 17/07/2017
Chat ngay
174 lượt xem
Chuyên gia La Xuân Thái

La Xuân Thái

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: RBO
Ngày mở tài khoản: 07/11/2016
Chat ngay
599 lượt xem
Chuyên gia Trương Nguyễn Duy Quan

Trương Nguyễn Duy Quan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: SA
Ngày mở tài khoản: 19/10/2016
Chat ngay
377 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Như Thanh

Huỳnh Thị Như Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên
Ngày mở tài khoản: 20/01/2016
Chat ngay
665 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hồng Ngát

Nguyễn Thị Hồng Ngát

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/11/2016
Chat ngay
432 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Bất động sản, Vàng và Ngoại tệ, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: RBO
Ngày mở tài khoản: 14/03/2019
Chat ngay
105 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Tuấn

Phạm Văn Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/05/2020
Chat ngay
23 lượt xem
Chuyên gia Duy Quang

Duy Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/05/2017
Chat ngay
220 lượt xem
Chuyên gia Trần Tuấn

Trần Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Nghệ An
Kinh nghiệm:
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 27/06/2017
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Tạ Trường Đông

Tạ Trường Đông

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Giám đốc PGD
Ngày mở tài khoản: 17/08/2018
Chat ngay
127 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hồng Cúc

Nguyễn Thị Hồng Cúc

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 29/09/2015
Chat ngay
1235 lượt xem