TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp HongLeong Bank

(23)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Bùi Châu Thảo

Bùi Châu Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Personal financial consultant
Ngày mở tài khoản: 25/09/2016
Chat ngay
1040 lượt xem
Chuyên gia Võ Minh Tài

Võ Minh Tài

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/09/2018
Chat ngay
327 lượt xem
Chuyên gia Đặng Hữu Hiền

Đặng Hữu Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên phát triển kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/12/2016
Chat ngay
491 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Bích Xuân

Nguyễn Thị Bích Xuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 09/05/2019
Chat ngay
221 lượt xem
Chuyên gia Mai Thị Anh Thư

Mai Thị Anh Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 24/04/2015
Chat ngay
7435 lượt xem
Chuyên gia Lê Thiên Trang

Lê Thiên Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 17/05/2019
Chat ngay
107 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn lộc

Nguyễn lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyen viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/03/2017
Chat ngay
386 lượt xem
Chuyên gia Bùi Giang

Bùi Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/04/2019
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia Lê đức anh

Lê đức anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 18/06/2018
Chat ngay
246 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THÀNH TÂN

NGUYỄN THÀNH TÂN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/06/2018
Chat ngay
192 lượt xem
Chuyên gia Lê Thế Vịnh

Lê Thế Vịnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 04/04/2015
Chat ngay
2283 lượt xem
Chuyên gia Trần Huỳnh Sơn Lâm

Trần Huỳnh Sơn Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 06/04/2015
Chat ngay
1986 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Hà Thanh

Nguyễn Hữu Hà Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Sales
Ngày mở tài khoản: 26/05/2015
Chat ngay
1050 lượt xem
Chuyên gia Châu Thịnh Viễn

Châu Thịnh Viễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Sale Executive
Ngày mở tài khoản: 20/03/2016
Chat ngay
614 lượt xem
Chuyên gia ĐINH THỊ THÙY LINH

ĐINH THỊ THÙY LINH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Relationship Offical
Ngày mở tài khoản: 22/11/2016
Chat ngay
239 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 03/03/2015
Chat ngay
1160 lượt xem
Chuyên gia Bùi Lê Ngọc Anh

Bùi Lê Ngọc Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 15/04/2016
Chat ngay
550 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Sales Executive
Ngày mở tài khoản: 01/08/2016
Chat ngay
290 lượt xem
Chuyên gia Trương Duy Thanh

Trương Duy Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 22/10/2016
Chat ngay
270 lượt xem
Chuyên gia Thanh Tùng

Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Hong Leong Việt Nam (HongLeong).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/03/2017
Chat ngay
264 lượt xem