TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp KienLong Bank

(34)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Đặng Hữu Hòa

Đặng Hữu Hòa

4

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/03/2016
Chat ngay
1685 lượt xem
Chuyên gia Thân Nhân Tín

Thân Nhân Tín

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 09/01/2018
Chat ngay
348 lượt xem
Chuyên gia anh Tiến

anh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/12/2019
Chat ngay
148 lượt xem
Chuyên gia Bùi Anh Thắng

Bùi Anh Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 02/11/2015
Chat ngay
1098 lượt xem
Chuyên gia Châu Thịnh Viễn

Châu Thịnh Viễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Sale Executive
Ngày mở tài khoản: 08/12/2015
Chat ngay
879 lượt xem
Chuyên gia Trần Tuấn Lộc

Trần Tuấn Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Nhân Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 07/03/2016
Chat ngay
935 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Quang Tuấn

Đỗ Quang Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 17/08/2016
Chat ngay
486 lượt xem
Chuyên gia Thái Dương Bình

Thái Dương Bình

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Tiền Giang
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 13/04/2017
Chat ngay
398 lượt xem
Chuyên gia Tăng Văn Thái

Tăng Văn Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/05/2017
Chat ngay
219 lượt xem
Chuyên gia Vũ Diên Hựu

Vũ Diên Hựu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1131 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Phương

Nguyễn Thanh Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 20/05/2015
Chat ngay
1100 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Thị Phương Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Đăk Lăk
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 21/05/2016
Chat ngay
393 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Tố Như

Nguyễn Thị Tố Như

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Kiên Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 09/08/2016
Chat ngay
404 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trí Đạt

Nguyễn Trí Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/09/2016
Chat ngay
428 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tùng Nam

Nguyễn Tùng Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/10/2016
Chat ngay
377 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thị Kim Khuyên

Đặng Thị Kim Khuyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quận 5
Ngày mở tài khoản: 04/11/2016
Chat ngay
264 lượt xem
Chuyên gia DANG PHAN

DANG PHAN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hậu Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: NV Tin Dung
Ngày mở tài khoản: 22/11/2016
Chat ngay
387 lượt xem
Chuyên gia Dương Khắc Tuấn

Dương Khắc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 23/11/2016
Chat ngay
360 lượt xem
Chuyên gia Le Van Ly

Le Van Ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 28/02/2017
Chat ngay
273 lượt xem
Chuyên gia Lê Nguyễn Quỳnh Như

Lê Nguyễn Quỳnh Như

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/07/2017
Chat ngay
220 lượt xem