TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp LienVietPostBank

(124)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Huỳnh Tấn Phong

Huỳnh Tấn Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Ngãi
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 25/06/2019
Chat ngay
317 lượt xem
Chuyên gia Cầm Trung Kiên

Cầm Trung Kiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Sơn La
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 06/10/2016
Chat ngay
331 lượt xem
Chuyên gia Tạ Bảo Nhi

Tạ Bảo Nhi

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/01/2016
Chat ngay
1316 lượt xem
Chuyên gia Trần Quí Sáng

Trần Quí Sáng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyen vien tin dung
Ngày mở tài khoản: 30/06/2015
Chat ngay
1429 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Sơn La
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 06/02/2018
Chat ngay
261 lượt xem
Chuyên gia Minh Hùng

Minh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Kon Tum
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/04/2020
Chat ngay
87 lượt xem
Chuyên gia Phạm Minh

Phạm Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 01/08/2017
Chat ngay
338 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/03/2015
Chat ngay
2835 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Trang

Trần Thị Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/11/2015
Chat ngay
831 lượt xem
Chuyên gia Võ Hoàng Long

Võ Hoàng Long

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Tĩnh
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 16/06/2016
Chat ngay
537 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
4260 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/01/2015
Chat ngay
5659 lượt xem
Chuyên gia Nghiêm Hiếu

Nghiêm Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 25/02/2015
Chat ngay
1155 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Trà

Hoàng Thị Trà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 19/03/2015
Chat ngay
2210 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Công Doãn

Hoàng Công Doãn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 25/05/2015
Chat ngay
1963 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Mạnh

Nguyễn Tiến Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 09/06/2015
Chat ngay
1513 lượt xem
Chuyên gia Phùng Thanh Quyền

Phùng Thanh Quyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/07/2015
Chat ngay
5932 lượt xem
Chuyên gia Cao Mạnh Hùng

Cao Mạnh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 14/08/2015
Chat ngay
1166 lượt xem
Chuyên gia nguyễn kim hoàng anh

nguyễn kim hoàng anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CVKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 26/08/2015
Chat ngay
1136 lượt xem
Chuyên gia Lê Thu Thảo

Lê Thu Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Quảng Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 08/10/2015
Chat ngay
1584 lượt xem