TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Nam A Bank

(72)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phạm Đình Bảo

Phạm Đình Bảo

2

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/12/2017
Chat ngay
1142 lượt xem
Chuyên gia TỐNG ĐÌNH TUẤN

TỐNG ĐÌNH TUẤN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/04/2018
Chat ngay
343 lượt xem
Chuyên gia Tô Nhật Trường

Tô Nhật Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 18/04/2017
Chat ngay
389 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Hồng Linh

Bùi Thị Hồng Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
812 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đức Toàn

Phạm Đức Toàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 24/05/2017
Chat ngay
402 lượt xem
Chuyên gia Vương Ngọc Minh Tú

Vương Ngọc Minh Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/04/2016
Chat ngay
583 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thu Hiền

Nguyễn Thu Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 04/01/2017
Chat ngay
348 lượt xem
Chuyên gia Dương Trí Duy

Dương Trí Duy

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/10/2015
Chat ngay
1451 lượt xem
Chuyên gia Võ Tú

Võ Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/03/2016
Chat ngay
571 lượt xem
Chuyên gia Ngô Quý Diệu

Ngô Quý Diệu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 21/02/2017
Chat ngay
326 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Minh Tiến

Hoàng Minh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 14/06/2017
Chat ngay
214 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2016
Chat ngay
774 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thuận Kiều

Đặng Thuận Kiều

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 08/01/2018
Chat ngay
129 lượt xem
Chuyên gia Lâm Quang Huy

Lâm Quang Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan Hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 08/03/2018
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia Trần Hoàng

Trần Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV. QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/04/2018
Chat ngay
104 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Mỹ Hạnh

Trần Thị Mỹ Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 27/05/2020
Chat ngay
23 lượt xem
Chuyên gia Quách Tố Hoàng

Quách Tố Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Truong bo phan kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2017
Chat ngay
186 lượt xem
Chuyên gia Võ Phạm Bích Nhật

Võ Phạm Bích Nhật

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: NV HTKD
Ngày mở tài khoản: 15/08/2018
Chat ngay
132 lượt xem
Chuyên gia HUỲNH THỊ HOÀNG YẾN

HUỲNH THỊ HOÀNG YẾN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Định
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 20/04/2016
Chat ngay
526 lượt xem
Chuyên gia Lương Thị Hoàng Kim

Lương Thị Hoàng Kim

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/05/2015
Chat ngay
750 lượt xem