TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp NCB

(110)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phạm Minh Tân

Phạm Minh Tân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 08/09/2019
Chat ngay
76 lượt xem
Chuyên gia Mai Thu Hiền

Mai Thu Hiền

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cao cấp
Ngày mở tài khoản: 04/08/2015
Chat ngay
2726 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 04/10/2016
Chat ngay
621 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN QUỐC KHANH

NGUYỄN QUỐC KHANH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Thẻ ghi nợ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 18/08/2017
Chat ngay
312 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Minh Thanh

Huỳnh Thị Minh Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 29/06/2020
Chat ngay
73 lượt xem
Chuyên gia Vũ Trường Lâm

Vũ Trường Lâm

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 28/05/2015
Chat ngay
5142 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Vinh

Nguyễn Đức Vinh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 24/09/2015
Chat ngay
1728 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khanh

Nguyễn Khanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Bình Dương
Ngày mở tài khoản: 16/02/2016
Chat ngay
645 lượt xem
Chuyên gia Lê Phát Tài

Lê Phát Tài

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 24/03/2016
Chat ngay
539 lượt xem
Chuyên gia Đặng Trần Vũ

Đặng Trần Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV. QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/12/2016
Chat ngay
235 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Hồng Vân

Vũ Thị Hồng Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bắc Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng các nhân
Ngày mở tài khoản: 22/09/2016
Chat ngay
246 lượt xem
Chuyên gia Quách Nghiệp Vinh

Quách Nghiệp Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 13/05/2015
Chat ngay
1218 lượt xem
Chuyên gia Hà Ngọc Anh Kiệt

Hà Ngọc Anh Kiệt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 16/06/2017
Chat ngay
189 lượt xem
Chuyên gia Việt Cường

Việt Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 15/04/2015
Chat ngay
1007 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/06/2015
Chat ngay
2048 lượt xem
Chuyên gia Mã Thành Hiếu

Mã Thành Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Hồ Chí Minh
Ngày mở tài khoản: 21/02/2016
Chat ngay
584 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Giang

Phạm Văn Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/11/2015
Chat ngay
905 lượt xem
Chuyên gia Phan Văn Thắng

Phan Văn Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 25/05/2016
Chat ngay
495 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 11/04/2016
Chat ngay
508 lượt xem
Chuyên gia Phạm Xuân Tiến

Phạm Xuân Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 20/01/2015
Chat ngay
9675 lượt xem