TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp OceanBank

(76)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 16/01/2015
Chat ngay
1175 lượt xem
Chuyên gia Ngô Đình Thông

Ngô Đình Thông

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 29/06/2016
Chat ngay
678 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Phúc

Nguyễn Duy Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/02/2016
Chat ngay
754 lượt xem
Chuyên gia Tạ Phương Ngân

Tạ Phương Ngân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
712 lượt xem
Chuyên gia  Nguyễn Sơn Xuân

Nguyễn Sơn Xuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 24/11/2016
Chat ngay
521 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hằng Loan

Nguyễn Thị Hằng Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng bán lẻ
Ngày mở tài khoản: 23/06/2020
Chat ngay
30 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Thông

Nguyễn Duy Thông

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 12/05/2016
Chat ngay
549 lượt xem
Chuyên gia Trần Thu Phương

Trần Thu Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 11/08/2016
Chat ngay
463 lượt xem
Chuyên gia Bùi Việt Cường

Bùi Việt Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 03/10/2017
Chat ngay
92 lượt xem
Chuyên gia Đàm Thị Thanh Thuỷ

Đàm Thị Thanh Thuỷ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 06/07/2018
Chat ngay
117 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/06/2020
Chat ngay
20 lượt xem
Chuyên gia VĨNH HUYỀN HỒNG VI

VĨNH HUYỀN HỒNG VI

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 07/04/2021
Chat ngay
3 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thùy Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên KHBL
Ngày mở tài khoản: 29/08/2017
Chat ngay
164 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 20/12/2017
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thuỳ Trang

Phạm Thuỳ Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 23/04/2018
Chat ngay
116 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/09/2019
Chat ngay
76 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hòa

Nguyễn Xuân Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/02/2016
Chat ngay
550 lượt xem
Chuyên gia Minh Trí

Minh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV. QHKHBL
Ngày mở tài khoản: 11/07/2019
Chat ngay
63 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đức Khiêm

Phạm Đức Khiêm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/03/2015
Chat ngay
977 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Sales
Ngày mở tài khoản: 18/11/2016
Chat ngay
388 lượt xem