TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp PG Bank

(59)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phan Trọng Tùng

Phan Trọng Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CVKH
Ngày mở tài khoản: 27/03/2020
Chat ngay
106 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quý Ngọc

Nguyễn Quý Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 21/04/2017
Chat ngay
543 lượt xem
Chuyên gia Trần Đình Thành

Trần Đình Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/11/2015
Chat ngay
1170 lượt xem
Chuyên gia Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 23/10/2017
Chat ngay
368 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: phòng khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/11/2015
Chat ngay
1352 lượt xem
Chuyên gia Đào Quang Duy

Đào Quang Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tín dụng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/03/2017
Chat ngay
301 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Mẫn

Nguyễn Minh Mẫn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 19/12/2014
Chat ngay
1257 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Mẫn

Nguyễn Minh Mẫn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/12/2014
Chat ngay
1192 lượt xem
Chuyên gia phạm ngọc thắng

phạm ngọc thắng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: cv quản lý tín dụng
Ngày mở tài khoản: 13/03/2015
Chat ngay
3068 lượt xem
Chuyên gia Ms Dung

Ms Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/05/2015
Chat ngay
2901 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 16/02/2017
Chat ngay
297 lượt xem
Chuyên gia Han Thanh Trung

Han Thanh Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: PFC
Ngày mở tài khoản: 22/02/2017
Chat ngay
328 lượt xem
Chuyên gia Lương Duy Hải

Lương Duy Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 17/03/2017
Chat ngay
268 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: PFC
Ngày mở tài khoản: 05/05/2017
Chat ngay
246 lượt xem
Chuyên gia Lý Đình Quý

Lý Đình Quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng phòng giao dịch
Ngày mở tài khoản: 10/07/2017
Chat ngay
230 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Phương Anh

Huỳnh Phương Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 13/07/2017
Chat ngay
227 lượt xem
Chuyên gia Lam Thi Kim Nhung

Lam Thi Kim Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 19/07/2016
Chat ngay
606 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Kiểm soát viên
Ngày mở tài khoản: 12/05/2016
Chat ngay
517 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quang Giao

Nguyễn Quang Giao

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 25/11/2017
Chat ngay
185 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Đôn

Phạm Văn Đôn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 30/12/2014
Chat ngay
1452 lượt xem