TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp SCB

(141)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Hoàng Giang

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 16/04/2015
Chat ngay
2219 lượt xem
Chuyên gia Đinh Thúy Nga

Đinh Thúy Nga

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: CVTD
Ngày mở tài khoản: 22/08/2017
Chat ngay
418 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Bình

Trần Thanh Bình

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/09/2016
Chat ngay
1232 lượt xem
Chuyên gia Phạm Lê Long

Phạm Lê Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm ôtô, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: CV Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 11/07/2015
Chat ngay
1428 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/04/2016
Chat ngay
375 lượt xem
Chuyên gia Trần Quang Duy Thái

Trần Quang Duy Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/10/2018
Chat ngay
215 lượt xem
Chuyên gia Vũ Văn Trí

Vũ Văn Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 16/01/2015
Chat ngay
1220 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN TOÀN HƯỞNG

NGUYỄN TOÀN HƯỞNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Phó Giám Đốc
Ngày mở tài khoản: 14/02/2017
Chat ngay
322 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Minh Châu

Lê Thị Minh Châu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn
Ngày mở tài khoản: 08/09/2018
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia LÊ THỊ MINH LOAN

LÊ THỊ MINH LOAN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/06/2020
Chat ngay
64 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Xuân Thắng

Hoàng Xuân Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: NV KHCN
Ngày mở tài khoản: 05/10/2017
Chat ngay
223 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nhật Huy

Nguyễn Nhật Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CHuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 09/06/2016
Chat ngay
268 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Vinh

Nguyễn Đức Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/04/2016
Chat ngay
423 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Nhật Kỳ

Hoàng Nhật Kỳ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 18/12/2014
Chat ngay
967 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 22/03/2016
Chat ngay
483 lượt xem
Chuyên gia Mai Quỳnh Hoa

Mai Quỳnh Hoa

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 09/05/2016
Chat ngay
812 lượt xem
Chuyên gia Lương Duy

Lương Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
109 lượt xem
Chuyên gia Đặng Xuân Điền

Đặng Xuân Điền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên KH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 24/05/2016
Chat ngay
685 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Đức Thiện

Huỳnh Đức Thiện

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 19/03/2020
Chat ngay
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 19/05/2021
Chat ngay
17 lượt xem