TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp SHB

(110)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Hoàng Phi Toàn

Hoàng Phi Toàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 19/12/2018
Chat ngay
280 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ánh Ngọc

Nguyễn Ánh Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Thẻ ghi nợ tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên sale
Ngày mở tài khoản: 12/08/2019
Chat ngay
172 lượt xem
Chuyên gia Lê Nhật Duy

Lê Nhật Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
Ngày mở tài khoản: 16/11/2016
Chat ngay
399 lượt xem
Chuyên gia Trương Hồng Tin

Trương Hồng Tin

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 10/06/2019
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia Võ Thành Dương

Võ Thành Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 08/07/2019
Chat ngay
117 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKN CN
Ngày mở tài khoản: 23/02/2015
Chat ngay
2125 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Nam

Nguyễn Tiến Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
2032 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 15/04/2015
Chat ngay
794 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Loan

Trần Thanh Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 15/06/2015
Chat ngay
1319 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: PGD Phòng Giao dịch
Ngày mở tài khoản: 22/07/2015
Chat ngay
1086 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Phương

Nguyễn Đức Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 22/07/2015
Chat ngay
1098 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Oanh

Phan Thị Oanh

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 25/01/2016
Chat ngay
994 lượt xem
Chuyên gia Cao Hải Yến

Cao Hải Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 22/08/2017
Chat ngay
315 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 31/08/2016
Chat ngay
523 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Lực

Phạm Văn Lực

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
1732 lượt xem
Chuyên gia Đào Văn Bách

Đào Văn Bách

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên QHKH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 13/12/2014
Chat ngay
1938 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 07/01/2015
Chat ngay
1822 lượt xem
Chuyên gia Lê Đình Khuê

Lê Đình Khuê

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/01/2015
Chat ngay
1030 lượt xem
Chuyên gia Chu Thị Thu Thủy

Chu Thị Thu Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/02/2015
Chat ngay
1018 lượt xem
Chuyên gia Đinh Phú Đức

Đinh Phú Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QHKH
Ngày mở tài khoản: 03/03/2015
Chat ngay
884 lượt xem