TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Shinhan Bank

(122)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

5

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Kiểm soát phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/01/2015
Chat ngay
3833 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trung Tấn

Nguyễn Trung Tấn

1

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/12/2016
Chat ngay
897 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Như Tùng

Huỳnh Như Tùng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 15/05/2019
Chat ngay
390 lượt xem
Chuyên gia Tân Nguyễn

Tân Nguyễn

2

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 24/04/2017
Chat ngay
555 lượt xem
Chuyên gia Vũ thị mỹ hạnh

Vũ thị mỹ hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: teamleader
Ngày mở tài khoản: 21/10/2019
Chat ngay
132 lượt xem
Chuyên gia Đinh đỗ hoàng tân

Đinh đỗ hoàng tân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Nhân viên ngân hàng
Ngày mở tài khoản: 20/07/2019
Chat ngay
157 lượt xem
Chuyên gia Lê thị kim xuyến

Lê thị kim xuyến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/06/2017
Chat ngay
282 lượt xem
Chuyên gia Lâm Cẩm Thảo

Lâm Cẩm Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 15/05/2018
Chat ngay
221 lượt xem
Chuyên gia Trần Thái Dương

Trần Thái Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 30/06/2015
Chat ngay
889 lượt xem
Chuyên gia Hồ Thị Thúy Đào

Hồ Thị Thúy Đào

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 05/12/2019
Chat ngay
128 lượt xem
Chuyên gia Thuý Hương

Thuý Hương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 07/08/2017
Chat ngay
222 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tấn Minh

Nguyễn Tấn Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: branchsale
Ngày mở tài khoản: 04/01/2018
Chat ngay
250 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọ

Trần Ngọ

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Team Leader
Ngày mở tài khoản: 05/09/2015
Chat ngay
1556 lượt xem
Chuyên gia Vũ Giáng Hương

Vũ Giáng Hương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/05/2019
Chat ngay
165 lượt xem
Chuyên gia Lê Huỳnh Phương Thảo

Lê Huỳnh Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 09/05/2018
Chat ngay
163 lượt xem
Chuyên gia Phan Ngọc Tuân

Phan Ngọc Tuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: quan ly khach hang
Ngày mở tài khoản: 11/04/2017
Chat ngay
338 lượt xem
Chuyên gia Ngô Hoàng Tiến

Ngô Hoàng Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 11/07/2017
Chat ngay
258 lượt xem
Chuyên gia Trần Đạt

Trần Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 25/08/2020
Chat ngay
85 lượt xem
Chuyên gia Tuấn

Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 04/06/2019
Chat ngay
135 lượt xem
Chuyên gia Vũ Minh Nhật

Vũ Minh Nhật

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 30/06/2016
Chat ngay
455 lượt xem