TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Standard Chartered

(47)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lâm Phước Sơn

Lâm Phước Sơn

1

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 09/06/2016
Chat ngay
1802 lượt xem
Chuyên gia Đường Thế Quyền

Đường Thế Quyền

10

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team Leader
Ngày mở tài khoản: 29/10/2015
Chat ngay
13171 lượt xem
Chuyên gia Thu Hà

Thu Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 30/10/2019
Chat ngay
286 lượt xem
Chuyên gia Phan Thanh Hoàn

Phan Thanh Hoàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team leader
Ngày mở tài khoản: 19/04/2017
Chat ngay
532 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/08/2019
Chat ngay
172 lượt xem
Chuyên gia phạm quyên

phạm quyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 22/10/2019
Chat ngay
360 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Minh

Nguyễn Lê Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Giám đốc phát triển kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 16/05/2016
Chat ngay
755 lượt xem
Chuyên gia HO THI NGA

HO THI NGA

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CHUYEN VIEN TU VAN TAI CHINH
Ngày mở tài khoản: 21/08/2017
Chat ngay
228 lượt xem
Chuyên gia Lê Trung Hậu

Lê Trung Hậu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 18/08/2015
Chat ngay
855 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Tâm

Trần Minh Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Retail Clients
Ngày mở tài khoản: 01/04/2016
Chat ngay
444 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Dương

Nguyễn Đức Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 19/10/2015
Chat ngay
850 lượt xem
Chuyên gia Bùi Minh Tân

Bùi Minh Tân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 20/05/2019
Chat ngay
233 lượt xem
Chuyên gia PHAN TẤN DANH

PHAN TẤN DANH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Personal Loan Officer
Ngày mở tài khoản: 02/04/2016
Chat ngay
612 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Phi Hùng

Hoàng Phi Hùng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Personal Loan Officer
Ngày mở tài khoản: 02/01/2015
Chat ngay
2636 lượt xem
Chuyên gia Ngô Minh Tuyến

Ngô Minh Tuyến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Employee Banking
Ngày mở tài khoản: 16/01/2015
Chat ngay
1266 lượt xem
Chuyên gia Cuong Huynh

Cuong Huynh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 16/01/2015
Chat ngay
1206 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CHUYEN VIEN CAP CAO
Ngày mở tài khoản: 10/04/2017
Chat ngay
286 lượt xem
Chuyên gia NGUYEN XUAN PHUC

NGUYEN XUAN PHUC

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: GIAM DOC PHAT TRIEN KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 09/09/2015
Chat ngay
733 lượt xem
Chuyên gia quang

quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 22/03/2016
Chat ngay
368 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Business Development Manager
Ngày mở tài khoản: 30/04/2016
Chat ngay
344 lượt xem