TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp VIB

(552)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hưng

Nguyễn Mạnh Hưng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH CN
Ngày mở tài khoản: 13/10/2016
Chat ngay
1777 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Hoàng Khúc

Huỳnh Hoàng Khúc

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2017
Chat ngay
817 lượt xem
Chuyên gia Duy Luận

Duy Luận

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Vàng và Ngoại tệ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 30/08/2016
Chat ngay
1230 lượt xem
Chuyên gia Võ Văn Lân

Võ Văn Lân

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng nhóm
Ngày mở tài khoản: 17/04/2019
Chat ngay
462 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Phước

Nguyễn Văn Phước

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên cấp cao
Ngày mở tài khoản: 15/09/2020
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Ngọc Hà

Nguyễn Lê Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cao cấp
Ngày mở tài khoản: 07/10/2020
Chat ngay
190 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kim Long

Nguyễn Kim Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Giám đốc phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 29/12/2016
Chat ngay
420 lượt xem
Chuyên gia Trần Doãn Quyết

Trần Doãn Quyết

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/10/2016
Chat ngay
619 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 25/08/2017
Chat ngay
463 lượt xem
Chuyên gia Đinh Thị Minh Đức

Đinh Thị Minh Đức

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng
Ngày mở tài khoản: 12/08/2015
Chat ngay
1150 lượt xem
Chuyên gia Trần Hải Anh

Trần Hải Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/08/2015
Chat ngay
2015 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Ngọc Hà

Nguyễn Lê Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 28/09/2015
Chat ngay
488 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN HOÀNG MINH

NGUYỄN HOÀNG MINH

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu, Vay mua nhà, Trái phiếu doanh nghiệp, Vay kinh doanh tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: 126A Hào Nam, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Ngày mở tài khoản: 14/12/2022
Chat ngay
55 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tuân

Nguyễn Minh Tuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2016
Chat ngay
560 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Cao Quý

Nguyễn Cao Quý

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 19/06/2015
Chat ngay
2861 lượt xem
Chuyên gia Hà Công Bằng

Hà Công Bằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 15/05/2018
Chat ngay
392 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
1222 lượt xem
Chuyên gia Phan Thanh Hải

Phan Thanh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 06/11/2015
Chat ngay
1254 lượt xem
Chuyên gia LÊ HOÀNG THẮNG

LÊ HOÀNG THẮNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 03/09/2020
Chat ngay
160 lượt xem
Chuyên gia Lê Hồng Phong

Lê Hồng Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/03/2017
Chat ngay
412 lượt xem