TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Vietbank

(81)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trương Thị Bích Hằng

Trương Thị Bích Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 05/07/2018
Chat ngay
302 lượt xem
Chuyên gia Đàm Văn Mỹ

Đàm Văn Mỹ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 31/03/2016
Chat ngay
794 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Thân

Nguyễn Hoàng Thân

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: 0
Ngày mở tài khoản: 22/09/2016
Chat ngay
820 lượt xem
Chuyên gia Ngô Xuân Lộc

Ngô Xuân Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 26/04/2018
Chat ngay
312 lượt xem
Chuyên gia Ninh Quốc Duy Quang

Ninh Quốc Duy Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 24/02/2020
Chat ngay
107 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Danh

Nguyễn Tuấn Danh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Trưởng BP Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 13/12/2013
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nhựt Trung

Nguyễn Nhựt Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 02/02/2015
Chat ngay
1461 lượt xem
Chuyên gia Tran Kim Hue

Tran Kim Hue

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/10/2015
Chat ngay
1164 lượt xem
Chuyên gia Tống Mộng Trinh

Tống Mộng Trinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/03/2016
Chat ngay
577 lượt xem
Chuyên gia Trần The Tuyết Trinh

Trần The Tuyết Trinh

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: TVV
Ngày mở tài khoản: 30/03/2016
Chat ngay
827 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Tuấn

Trần Minh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyen viên tu vấn
Ngày mở tài khoản: 07/03/2017
Chat ngay
243 lượt xem
Chuyên gia Lê Minh Dũng

Lê Minh Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 19/03/2019
Chat ngay
113 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 28/03/2019
Chat ngay
82 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN QUỐC THÁI

NGUYỄN QUỐC THÁI

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/06/2020
Chat ngay
Chuyên gia nga

nga

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/12/2016
Chat ngay
388 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Nghĩa

Trịnh Nghĩa

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 28/01/2015
Chat ngay
1254 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Thanh Thảo

Lê Thị Thanh Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/02/2015
Chat ngay
1549 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị An Nhiên

Nguyễn Thị An Nhiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 10/07/2015
Chat ngay
1013 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Xuân Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 26/07/2015
Chat ngay
1252 lượt xem
Chuyên gia MAIPHAM

MAIPHAM

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Kiểm soát viên
Ngày mở tài khoản: 23/09/2015
Chat ngay
1041 lượt xem