TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp VRB

(18)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Đặng Vũ Phan Sơn

Đặng Vũ Phan Sơn

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 02/06/2018
Chat ngay
528 lượt xem
Chuyên gia Lê Thọ Nguyên

Lê Thọ Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: Phụ trách phòng QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 29/08/2018
Chat ngay
263 lượt xem
Chuyên gia Trần Nguyễn Quang Minh

Trần Nguyễn Quang Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
398 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Tú

Hoàng Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/02/2017
Chat ngay
456 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Anh Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 18/02/2016
Chat ngay
777 lượt xem
Chuyên gia Lê Hoàng Anh

Lê Hoàng Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Ban Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 15/02/2017
Chat ngay
345 lượt xem
Chuyên gia Lưu Hồng Dương

Lưu Hồng Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 20/03/2015
Chat ngay
1266 lượt xem
Chuyên gia Hà Thị Phương Chi

Hà Thị Phương Chi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
917 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quỳnh

Nguyễn Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: chuyên viên dịch vụ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 14/07/2016
Chat ngay
552 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Trí

Huỳnh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 27/08/2018
Chat ngay
110 lượt xem
Chuyên gia Lý Công Hậu

Lý Công Hậu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/09/2018
Chat ngay
106 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trọng Đạt

Nguyễn Trọng Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/10/2018
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia vương khương duy

vương khương duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: hợp tác kinh doanh hoặc CTV
Ngày mở tài khoản: 07/12/2018
Chat ngay
101 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: System Administrator
Ngày mở tài khoản: 29/01/2019
Chat ngay
106 lượt xem
Chuyên gia Vũ Chí Công

Vũ Chí Công

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 25/04/2019
Chat ngay
35 lượt xem
Chuyên gia Vuong khuong duy

Vuong khuong duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Giám đốc
Ngày mở tài khoản: 30/06/2019
Chat ngay
63 lượt xem
Chuyên gia mai thị hồng

mai thị hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 22/05/2020
Chat ngay
38 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Minh Cang

Nguyễn Văn Minh Cang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/07/2020
Chat ngay
57 lượt xem