TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Woori Bank

(25)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: teamleader
Ngày mở tài khoản: 29/09/2020
Chat ngay
43 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Le Quoc Thinh

Nguyen Le Quoc Thinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh, Vay du học tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 10/01/2017
Chat ngay
231 lượt xem
Chuyên gia Trần Khánh Hoà

Trần Khánh Hoà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/03/2015
Chat ngay
2648 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn văn hưng

Nguyễn văn hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 12/03/2021
Chat ngay
37 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/09/2018
Chat ngay
341 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Tùng

Lê Xuân Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 04/12/2018
Chat ngay
289 lượt xem
Chuyên gia phạm quang ngọc

phạm quang ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Sale officer
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
215 lượt xem
Chuyên gia Cao Huyền

Cao Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Phòng khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/10/2015
Chat ngay
1220 lượt xem
Chuyên gia huynh hong thanh

huynh hong thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 20 năm
Vị trí: aaaaaaaa
Ngày mở tài khoản: 11/03/2016
Chat ngay
615 lượt xem
Chuyên gia nguyễn văn khương.

nguyễn văn khương.

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên
Ngày mở tài khoản: 12/03/2016
Chat ngay
538 lượt xem
Chuyên gia Văn Thị Mỹ Hạnh

Văn Thị Mỹ Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cho vay thế chấp
Ngày mở tài khoản: 25/03/2016
Chat ngay
894 lượt xem
Chuyên gia Phạm trường Phúc

Phạm trường Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: nhan vien
Ngày mở tài khoản: 16/09/2016
Chat ngay
383 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Vân

Hoàng Thị Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên thẩm định
Ngày mở tài khoản: 07/10/2018
Chat ngay
121 lượt xem
Chuyên gia vu ba gioi

vu ba gioi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia Phùng Thị Mỹ Lệ

Phùng Thị Mỹ Lệ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/11/2018
Chat ngay
153 lượt xem
Chuyên gia Kha Thị Như

Kha Thị Như

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 05/12/2018
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên du học
Ngày mở tài khoản: 17/01/2019
Chat ngay
129 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Loan

Lê Thị Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Kiểm soát viên
Ngày mở tài khoản: 29/05/2019
Chat ngay
73 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Cao Trường

Nguyễn Cao Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 05/06/2019
Chat ngay
76 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn quốc trường

Nguyễn quốc trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Quảng Ngãi
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Da nang
Ngày mở tài khoản: 22/08/2019
Chat ngay
62 lượt xem